KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Odbiór śmieci: "nieprawidłowości są incydentalne"

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Od listopada wchodzi w życie kolejna podwyżka opłat za śmieci od mieszkańców Krosna. Wzrost opłat radni wprowadzili większością głosów. Przeciwnicy podwyżki wskazywali, na uchybienia po stronie odbioru odpadów. Zapytaliśmy w jaki sposób sprawowany jest nadzór. Urzędnicy przekonują, że nieprawidłowości to sytuacje "incydentalne".

REKLAMA


Od listopada mieszkańcy Krosna będą płacić 18 zł za odbiór odpadów segregowanych lub 36 zł za odpady zmieszane. To efekt uchwały podjętej przez Radę Miasta Krosna. Przeciwni podwyżce byli radni PiS. Kazimierz Mazur wskazywał przed głosowaniem, że mieszkańcy nie otrzymują prawidłowej informacji o sposobie segregacji odpadów. Mówił też, że odbiór śmieci nie przebiega prawidłowo. Pojemniki są przepełnione, a w efekcie mieszkańcy bloków często nie mają możliwości segregowania śmieci.

Zobacz artykuł: Drogie śmieci

- Odbiór i transport  odpadów z terenu miasta Krosna od właścicieli nieruchomości, w roku bieżącym realizowany jest przez  konsorcjum firm, wyłonione w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego tj: REMONDIS KROeko Sp. z o.o. w Krośnie oraz  FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie - informuje Wydział Gospodarki Komunalnej UM Krosna

Wynagrodzenie wykonawcy uzależnione jest od rzeczywistej ilości odebranych odpadów, a  odebrane odpady są ewidencjonowane poprzez kwity ważenia każdego transportu odpadów. W celu usprawnienia  nadzoru nad realizacją umowy, wprowadzono obowiązek ważenia każdego samochodu przed rozpoczęciem pracy, a także zainstalowania kamer przednich oraz systemów GPS w wszystkich samochodach odbierających odpady komunalne z koniecznością archiwizowania danych w okresie 3 miesięcznym.

- W bieżącym roku, odpady zarówno komunalne zmieszane jak i segregowane, odbierane są bez zakłóceń zgodnie z obowiązującym  harmonogramem opracowanym w oparciu o zapisy prawa miejscowego. Nie mniej jednak, zdarzały się sytuacje incydentalne, które było niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do wykonawcy. Podejmowano również działania wyjaśniające (w sprawie zgłaszanych przez mieszkańców interwencji), które dzięki monitoringowi wizyjnemu udało się jednoznaczne i skutecznie wyjaśnić - przekonuje Wydział Gospodarki Komunalnej UM Krosna.

Niemniej, w celu usprawnienia odbioru odpadów segregowanych w obrębie zabudowy wielolokalowej przeprowadzane są w ostatnim czasie doraźne kontrole stopnia napełnienia pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów wraz z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej.

- Niejednokrotnie powodem przepełnionych pojemników typu "dzwon" w obrębie zabudowy wielolokalowej jest niewłaściwe parkowanie samochodów przez mieszkańców pomimo znaków zakazu. Sytuacje takie niekiedy uniemożliwiają skuteczny i terminowy odbiór odpadów segregowanych z pojemników przypisanych do konkretnych nieruchomości. Należy również zwrócić uwagę, że miejsce usytuowania oraz ilość pojemników niezbędnych do gromadzenia odpadów segregowanych w obrębie nieruchomości wielolokalowych wskazuje zarządca nieruchomości podobnie jak konieczność wywozu zgromadzonych odpadów w celu niedopuszczania do ich przepełniania się - informuje Urząd Miasta.

Warto zaznaczyć, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia stwierdzenia wad lub uchybień istnieje możliwość zastosowania sankcji w formie np. kar umownych.

- Realizacja umowy pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - z terenu Miasta Krosna" odbywa się w sposób właściwy zgodnie z jej treścią oraz zakresem rzeczowym określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - podkreślają urzędnicy.

Równolegle zapytaliśmy o przepełnione kosze przy chodnikach. Mamy informacje od czytelników wskazujących na kosze, które nie były opróżniane przez wiele dni.

- Kontrola odbioru odpadów komunalnych z koszy ogólnodostępnych przy chodnikach przeprowadzana jest na podstawie zestawień kwitów ważenia odpadów dostarczanych przez Wykonawcę. Ponadto przeprowadzane są kontrole, kilka razy w miesiącu w zakresie częstotliwości opróżniania koszy ulicznych jak również kontrola zapisu z nadajnika GPS w który wyposażony jest samochód Wykonawcy - odpowiada Urząd Miasta.

pd

  • autor: pd

1 komentarz

  • Edek z fabryki kredek

    Nie chcemy wysypiska i spalarni w Krośnie, gdzieś indziej też nie chcą. Bo śmierdzi, bo zanieczyszcza, bo dymi.....Śmieci produkujemy coraz więcej, a chętnych do ich odbioru i przetwarzania jest coraz mniej. W całej Polsce jest normą, że do przetargu na odbiór odpadów startuje tylko jedna firma. Stąd ceny!!!

    Zgłoś nadużycie Edek z fabryki kredek środa, 30, październik 2019 14:44 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?