KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Najwyższa wypłacana przez ZUS renta rodzinna na Podkarpaciu wynosi 9008 zł

  • autor: (zus)
  • czwartek, 24, październik 2019 21:14
  • wielkość czcionki - - + +
  • Wydrukuj
zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. archiwum ZUS

Najniższa renta rodzinna w naszym województwie wynosi 1 100 zł, natomiast najwyższa wypłacana jest w Oddziale ZUS w Jaśle i wynosi 9008 zł (brutto). Odział w Rzeszowie wypłaca najwyższą w kwocie 7381,28 (brutto, łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym).

REKLAMA


Renta rodzinna jest to świadczenie, które przysługuje bliskim zmarłego. Prawo do renty rodzinnej mają dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, małżonek a nawet rodzice mogą ubiegać się o rentę rodzinną. Aby to świadczenie zostało przyznane musi być spełnionych kilka warunków. Musiał on być w chwili śmierci ubezpieczony, być emerytem, rencistą lub spełniał warunki wymagane do uzyskania któregokolwiek z tych świadczeń, albo pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.
Aby uzyskać prawo do świadczenia, należy złożyć wniosek, osobiście w placówkach ZUS lub poprzez PUE.

Renta rodzinna będzie przyznana od dnia powstania prawa do niej, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, jest ona dzielona na równe części dla każdej z tych osób. Dla jednej osoby uprawnionej wysokość renty rodzinnej wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych - 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Jeśli osoba pobierająca rentę, osiąga przychód, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, świadczenie może zostać zawieszone lub pomniejszone. Gdy przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to renta zostanie zawieszona. Natomiast gdy przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia, rentę zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

(zus)

  • autor: (zus)

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?