Logo
Wydrukuj tę stronę

"Szwajcarski Szlak Rozwoju Podkarpacia" w niedzielę na krośnieńskim Rynku

"Szwajcarski Szlak Rozwoju Podkarpacia" w niedzielę na krośnieńskim Rynku Fot. programszwajcarski.gov.pl

Wybierz się na spacer po interaktywnym szlaku turystycznym. Zostań obserwatorem ptaków Karpat lub stań się operatorem dźwigu w grze "Azbest precz". Już w niedzielę, 13 września na krośnieńskim rynku, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza mieszkańców do udziału w programie "Szwajcarski Szlak Rozwoju Podkarpacia".

REKLAMA


Polskie regiony korzystają nie tylko z funduszy europejskich. Ich rozwój wspierają również środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach tego programu realizowany jest cykl wydarzeń promocyjnych pod nazwą "Szwajcarski Szlak Rozwoju".

Z ciekawymi projektami będzie można się zapoznać na całodniowej imprezie plenerowej, organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Interaktywne pawilony w Krośnie
W niedzielę, 13 września w godzinach od 11.00 do 19.00 na Rynku mieszkańcy i turyści będą mieli okazję odwiedzić pawilony wystawiennicze, prezentujące rozwój województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego z wykorzystaniem funduszy szwajcarskich.

W dniu imprezy na zwiedzających czekać będzie wiele atrakcji. Pawilon "Tunel" zabierze zwiedzających w interaktywną podróż dotyczącą rozwoju turystyki. W innych pawilonach będzie można natomiast wcielić się w obserwatora ptaków Karpat, stać się operatorem dźwigu w grze "Azbest precz" czy montować kolektory słoneczne.

Nie zabraknie nagród dla najlepszych graczy, zarówno usuwających azbest jak i montujących panele solarne na specjalnej makiecie. Będzie można również przekonać się jak Szwajcarsko-Polski Program Współpracy wspiera rozwój lokalnych produktów i przedsiębiorczości. Przy pawilonach znajdować się będzie wystawa zdjęć prezentująca efekty wybranych projektów.

Polska wykorzystuje szwajcarski potencjał
Cykl wydarzeń "Szwajcarski Szlak Rozwoju" obejmie cztery województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie. Są to obszary, w których na projekty realizowane przy wsparciu z SPPW przeznaczono 43% środków przyznanych Polsce, czyli prawie 200 mln franków szwajcarskich.

Po Krośnie, kolejne wydarzenia promocyjne odbędą się w Nowym Sączu (20 września) i Tarnowie (27 września). Pieniądze z funduszu szwajcarskiego w tych częściach Polski są w szczególności rozdysponowywane na wsparcie rozwoju regionalnego, w tym lokalnej przedsiębiorczości, infrastruktury, agroturystyki i kultury.

Wiele projektów dotyczy również zachowania bioróżnorodności Karpat oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza usuwania azbestu oraz instalowania ekologicznych systemów solarnych. Dzięki tak szeroko zakrojonym inwestycjom, oprócz bezpośredniego rozwoju lokalnego, zwiększa się jednocześnie atrakcyjność danych województw pod względem turystycznym i inwestycyjnym.

Szwajcarskie wsparcie dla Podkarpacia
Na terenie województwa realizowanych jest 11 dużych projektów i programów. Oznacza to, że w regionie zainwestowano 39,4 mln franków szwajcarskich, czyli 126 mln zł. Dwa projekty dotyczą rozwoju ekonomicznego Karpat: np. rozdysponowano 150 dotacji na założenie własnej firmy czy utworzono Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego. Przeprowadzono szkolenia odpowiednich służb w zakresie reagowania kryzysowego. Policzono i opisano ptaki w polskich Karpatach.

Fundacja Karpacka - Polska zadbała o zachowanie przyrodniczych walorów m.in. Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wsparcie otrzymał tradycyjny wypas owiec. Orliki, rysie i jelenie dostały nadajniki GPS, pozwalające śledzić trasy ich wędrówek. Zmodernizowano domy pomocy społecznej i przeszkolono ich personel. W gminach dorzecza Wisłoki zainstalowano ponad 1100 systemów pozyskiwania energii słonecznej.

O Szwajcarsko - Polskim Programie Współpracy
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy, czyli tzw. fundusz szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię państwom, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Polska jest jednym z 12 państw korzystających z tych środków. Na mocy umów międzynarodowych, rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla naszego kraju przewidziano niemal połowę tej kwoty (ok. 489 mln CHF).

Celem Funduszy Szwajcarskich jest zmniejszanie dysproporcji społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską, a państwami członkowskimi wyżej rozwiniętymi, w tym również różnic na terytorium Polski - pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. Fundusze Szwajcarskie mogą być wsparciem dla instytucji sektora publicznego i odbiorców prywatnych oraz organizacji pozarządowych.

Dotychczas ogłoszono ponad 100 konkursów, a w trakcie realizacji jest ok. 1 700 projektów. Program trwa do połowy 2017 roku.

red.
Fot. programszwajcarski.gov.pl

  • autor: red.

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021