Logo
Wydrukuj tę stronę

Święto Niepodległości na basenie: Mistrzostwa Krosna w Pływaniu

Pływacy z "Masters Krosno" zapraszają na uczczenie Święta Niepodległości na basenie. 26 listopada (sobota) odbędą się Mistrzostwa Krosna w Pływaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

REKLAMAZawody rozpoczną się o godz. 10.00 na Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 (Turaszówka).

Konkurencje podzielono na dwa bloki:
- BLOK I - Kategorie I, II, III, rozpoczęcie konkurencji o godz. 10.00, planowane zakończenie o godz. 11.30,
- BLOK II - Kategorie IV,V, VI, ABC, DEF, GHI, JKL, rozpoczęcie konkurencji godz. 12.00.

Warunki uczestnictwa i wpisowe:
a) Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni indywidualnie oraz zbiorowo (kluby sportowe, organizacje itd.).
b) Uczestnictwo w zawodach jest możliwe po przesłaniu wypełnionych kart zgłoszeń wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu opłaty startowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu).
c) Karta zgłoszeń dla konkurencji indywidualnych dostępna jest na stronie internetowej www.masters.krosoft.pl w zakładce pliki lub bezpośrednio pod linkiem karta zgłoszeń.
d) Przy zgłoszeniu sztafet uczestnik wypełnia kartę zgłoszeń przeznaczoną dla sztafet (w/w karta zgłoszeń jest dostępna na stronie internetowej www.masters.krosoft.pl w zakładce pliki lub bezpośrednio pod linkiem karta zgłoszeń dla sztafet).
e) Koszt uczestnictwa (opłata startowa) - 20 zł. Wpisowe płatne na rachunek bankowy:

Klub Pływacki Masters Krosno, ul. Sportowa 8, 38-400 Krosno
nr 98 8642 1083 2002 8327 1467 0001
(Podkarpacki Bank Spółdzielczy oddział w Krośnie)
z dopiskiem "(imię i nazwisko / klub) - MKWP 2016"

f) W przypadku nieobecności lub nie stawienia się zawodnika opłata startowa nie podlega zwrotowi.
g) Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 18.11.2016 r. (włącznie).
h) Po upływie w/w terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane!

i) Każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia, w/w dokument dostępny na stronie www.masters.krosoft.pl w dziale pliki lub bezpośrednio pod linkiem oświadczenie o stanie zdrowia.
j) Oświadczenie o stanie zdrowia wypełnia osoba pełnoletnia, w przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenie wypełnia rodzic bądź opiekun.
k) Oświadczenie należy złożyć w biurze zawodów bezpośrednio przed zawodami. Osoby pełnoletnie, rodzice bądź opiekunowie mogą wypełnić je na miejscu.

Organizatorem wydarzenia jest Klub Pływacki Masters Krosno przy wsparciu Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie, klubu AZS PWSZ Krosno, urzędu miasta oraz klubu sportowego Swim2Win Krosno.

pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020