Logo
Wydrukuj tę stronę

Nowy echokardiograf na wyposażeniu szpitala w Krośnie

Nowy echokardiograf na wyposażeniu szpitala w Krośnie Fot. Piotr Dymiński

Szpital w Krośnie może być wzorem dla wszystkich szpitali wojewódzkich na Podkarpaciu. Kupowany jest nowy sprzęt, poprawiany komfort pacjentów, a placówka osiąga dobre wyniki finansowe. Początkiem maja została zakończona kompleksowa modernizacja pracowni USG serca, zakupiono nowy echokardiograf.

REKLAMASzpital w Krośnie osiągnął najlepszy wynik finansowy wśród wielospecjalistycznych szpitali wojewódzkich w regionie i jako jedyny tego typu podmiot, nie wymagał ze strony samorządu województwa podkarpackiego pokrywania ujemnego wyniku finansowego.

23 maja o sytuacji szpitala mówił dyrektor, dr Piotr Lenik oraz członek zarządu województwa podkarpackiego, Stanisław Kruczek, odpowiedzialny za służbę zdrowia w regionie.

Początkiem maja została zakończona kompleksowa modernizacja pracowni USG serca, która funkcjonuje w strukturze Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca. Z dotacji uzyskanej od samorządu powiatu krośnieńskiego zakupiono nowy echokardiograf. Wartość inwestycji oraz zakup sprzętu medycznego szacowany jest na około 350 tysięcy złotych. Poza zakupem echokardiografu wyremontowano pomieszczenie i zamontowano umywalki.

Echokardiograf działa w trybie "ostrego dyżuru". O każdej porze w szpitalu znajduje się personel przeszkolony do użycia urządzenia w stanach zagrożenia życia. Urządzenie jest bardzo precyzyjne, pozwala doskonale zorientować się lekarzowi w kardiologicznych zawiłościach u pacjenta. - Aparat pozwala wykluczać choroby lub je potwierdzić - stwierdza lek. Marek Płoszczyca.

Najlepsze wyniki finansowe
Stanisław Kruczek podkreślał, że krośnieński szpital może być wzorem dla pozostałych szpitali wojewódzkich. Chwalił też współpracę z samorządami.

Dyrektor szpitala wskazał, że poważnym problemem w szpitalnictwie publicznym jest niedoszacowanie przez NFZ stawek za udzielane świadczenia.

- Cena podstawowej jednostki rozliczeniowej za punkt pracy oddziałów szpitalnych nie zmieniła się od trzech lat, mimo corocznie wzrastających kosztów - stwierdził dr Lenik.

Współpraca z samorządami
Ograniczone finanse zmuszają szpital do starannego wybierania spośród wielu celowych zakupów tych, które są najbardziej pożądane z punktu widzenia interesu publicznego oraz troski o zdrowie i życie pacjentów. Listę potrzeb przedstawiono lokalnym samorządom. Część samorządów już wyszła naprzeciw potrzebom szpitala, pomagając w sfinansowaniu zakupu sprzętu. W ten sposób powiat krośnieński pomógł zakupić wspomniany echokardiograf.

- Starostwo powiatowe wraz z sąsiednimi gminami włączyło się w funkcjonowanie szpitala i to w sposób bardzo konkretny - podkreślał Stanisław Kruczek.

- Każde urządzenie opisaliśmy, do czego służy, jak może pomagać pacjentom i każdy samorząd dokonywał wyboru, w którym obszarze chciałby wesprzeć pacjentów - mówił dr Lenik.

Wyraził przy tym nadzieję, że wszystkie samorządy będą poczuwały się do odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców na ich terenie.

pd
Fot. Piotr Dymiński

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020