Logo
Wydrukuj tę stronę

Tory w Krośnie zostaną obniżone. Podpisano porozumienie

Tory w Krośnie zostaną obniżone. Podpisano porozumienie Fot. Michał Mielniczuk / UMWP Rzeszów

Przełomowe wydarzenie w sprawie obniżenia torów i rozwiązania problemów komunikacyjnych w Krośnie! 9 listopada w Rzeszowie marszałek województwa, Władysław Ortyl, wiceprezes PKP PLK Włodzimierz Żmuda oraz prezydent Krosna Piotr Przytocki podpisali porozumienie. Przy podpisaniu dokumentu obecny był poseł Piotr Babinetz, który zabiegał o tę inwestycję.

REKLAMA


O pomyśle na obniżenie torowiska w Krośnie informowaliśmy kilka razy: Krosno: "Do pociągu będziemy wsiadali jak do Metra".

Pod koniec czerwca odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządu Krosna, którego efektem była obywatelska petycja w tej sprawie złożona przez Stowarzyszenie Idea Carpathia: Nie chcemy paraliżu drogowego. Petycja do władz województwa.

Relację ze spotkania, z inż. Dariuszem Niemczykiem, pomysłodawcą rozwiązania problemów z przejazdami kolejowymi możecie zobaczyć na YouTube

Następnie pojawiła się zapowiedź potraktowania inwestycji w Krośnie, jako jednego ze strategicznych rozwiązań z punktu widzenia województwa: Marszałek umieści "Metro w Krośnie" w strategicznych planach województwa.

9 listopada w urzędzie marszałkowskim podpisano porozumienie ramowe dotyczące wspólnej realizacji projektu komplementarnego w zakresie likwidacji problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie Krosna. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a Krosnem przy udziale województwa podkarpackiego.

Dzięki porozumieniu zostanie przebudowana i rozbudowana ulica Lwowska w Krośnie, będąca elementem DW nr 991 oraz zrewitalizowana linia kolejowa nr 108 Jasło - Nowy Zagórz, wraz z wykonaniem robót polegających na obniżeniu niwelety torów. Przebudowa torów kolejowych umożliwi powstanie skrzyżowania dwupoziomowego w ciągu ulic Lwowskiej oraz Piastowskiej i Hallera.

Porozumienie podpisali marszałek województwa, Władysław Ortyl, wiceprezes PKP PLK, Włodzimierz Żmuda oraz prezydent Krosna, Piotr Przytocki. Przy podpisaniu umowy obecny był poseł Piotr Babinetz (PiS) z Krosna, który na licznych spotkaniach inspirował strony do zawarcia porozumienia, za co dziękował mu prezydent Piotr Przytocki.
- Najpierw pojawił się pomysł budowy łącznika kolejowego, kolejnym elementem jest pomysł poprawy rozwiązań komunikacyjnych w Krośnie oraz zniwelowania zbyt dużej różnicy wysokości, dzięki czemu możliwe będzie lepsze wykorzystanie linii kolejowej, w tym przewozu towarów większym tonażem - podkreślał poseł Piotr Babinetz przekonując w urzędzie marszałkowskim, że są to rozwiązania korzystne nie tylko dla Krosna, ale i dla całej linii, w tym Sanoka i Zagórza.

- Będzie to bardzo ważna inwestycja, nie tylko pod kątem infrastrukturalnym, ale także pod kątem zastosowanych w ramach zaplanowanych prac innowacyjnych rozwiązań, które są koniecznością przy takim natężeniu ruchu drogowego i rosnącym ruchu kolejowym - przekonuje marszałek Władysław Ortyl.

- Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa infrastruktury kolejowej oraz skróci się czas i komfort przejazdu. Dzisiejsze porozumienie pozwoli na przeprowadzenie dwóch inwestycji - kolejowej i miejskiej w taki sposób, aby Krosno mogło wybudować infrastrukturę drogową w sposób bezkolizyjny z linią kolejową - powiedział Włodzimierz Żmuda z PKP PLK.

Szerzej o korzyściach z planowanego rozwiązania mówi nam zastępca prezydenta, dr Tomasz Soliński.

- Porozumienie jest elementem działań mających doprowadzić do realizacji na terenie Krosna inwestycji polegającej na rewitalizacji linii kolejowej nr 108 przy uwzględnieniu obniżenia niwelety torów na odcinku ok. 2 km, co umożliwi powstanie skrzyżowania dwupoziomowego linii z ulicami Lwowską, a także ulic Piastowskiej i Hallera w Krośnie. W praktyce oznacza to, że przejazdy kolejowe na tych ulicach zostaną zlikwidowane, a pociąg będzie przejeżdżał pod drogą. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - mówi dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

- Należy dodać, że realizacja tego przedsięwzięcia przyniesie korzyści wszystkim stronom porozumienia. Dla mieszkańców Krosna oraz osób podróżujących zarówno DK nr 28, jak i koleją realizacja tego projektu przyczyni się do upłynnienia ruchu poprzez wyeliminowanie zatorów drogowych powstających głównie w ciągu ul. Lwowskiej, które w godzinach przejazdu pociągu sięgają drogi krajowej. W efekcie realizacji tego komplementarnego projektu znacząco poprawi się stan infrastruktury drogowej na odcinku pomiędzy DK nr 28, a przebudowanym odcinkiem DW nr 991 (poprzez wprowadzone rozwiązania komunikacyjne, miejsca parkingowe i strefę zieleni). Zdecydowanie zwiększy się bezpieczeństwo zarówno dla pieszych, jak kierujących, co jest istotne zarówno dla nas, jak i PKP PLK. Wprowadzenie ruchu pociągów pod drogę również zmniejszy koszty funkcjonowania LK nr 108. Należy wyjaśnić, że od strony technicznej obniżenie niwelety torów, odbędzie się poprzez wykorzystanie obecnego ukształtowania terenu tzn. zostanie zmniejszone pochylenie podłużne z 17,5‰ do max. 12,5‰. W dużym uproszczeniu oznacza to, że pociąg nie będzie miał do pokonania tak dużego wzniesienia na tym odcinku i dzięki temu przewoźnik będzie mógł zwiększyć tonaż przewożonych towarów z obecnych 1500 ton do 2500 ton. Do tego dochodzi również większa prędkość pociągów i tym samym czas przejazdu, które są dzisiaj istotnym czynnikiem konkurowania na rynku przewozów - dodaje Tomasz Soliński.

Realizacja projektu będzie dopełnieniem prac na linii kolejowej nr 108 Jasło - Nowy Zagórz. W latach 2007-2013 w ramach RPO WP na rewitalizację linii wydano około 63 mln zł. W zaktualizowanym Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku szacunkowa wartość rewitalizacji linii nr 108 została określona na kwotę 220 mln zł netto i nie obejmuje prac dotyczących obniżenia niwelety torów.

Porozumienie zakłada, że PKP PLK S.A zleci do wykonania dokumentację projektowo-budowlaną rewitalizacji linii nr 108 z obniżeniem niwelety torów, a Krosno pokryje koszt dokumentacji w zakresie dotyczącym przekroczenia linii kolejowej wiaduktem drogowym w ciągu ulic: Lwowskiej, Piastowskiej i Hallera w Krośnie.

Realizacja tego zadania, w połączeniu z planowaną budową łącznicy kolejowej łączącej linie nr 106 i nr 108 mającej na celu maksymalne skrócenie czasu podróży pociągiem pomiędzy Rzeszowem, a Krosnem i całą południową częścią naszego województwa, przyczyni się do poprawy efektywności transportu kolejowego. W sprawie łącznicy kolejowej zapraszamy do oddawania głosów w ankiecie po prawej stronie portalu. Więcej informacji tutaj: Z Krosna do Rzeszowa krócej niż w godzinę. Skorzystasz?

pd
Fot. Michał Mielniczuk / UMWP Rzeszów

  • autor: pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021