Logo
Wydrukuj tę stronę

"Kopernik", "Elektryk" i II LO najlepsze w maturach

Statystyki potwierdzają, że warto uczyć się w krośnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych. Wyniki tegorocznych matur w Krośnie są jeszcze wyższe, niż w roku 2016.

REKLAMA


W ostatni dzień czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie oraz komisje okręgowe w całym kraju podały wstępne informacje o wynikach tegorocznych matur.

W tym samym dniu maturzyści w swoich szkołach mogli odebrać świadectwa dojrzałości. Młodzież obowiązkowo zdawała w części ustnej język polski oraz język obcy nowożytny, a w części pisemnej język polski, matematykę, jeden język obcy oraz wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Spośród absolwentów, którzy w 2017 roku ukończyli krośnieńskie szkoły ponadgimnazjalne i przystąpili w maju do wszystkich egzaminów, 85%  otrzymało świadectwo dojrzałości (rok temu 83%), przy czym w szkołach dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest gmina Krosno maturę zdało aż 87,5% absolwentów.

W kraju maturę zdało 78,5% tegorocznych absolwentów (rok temu 79,5%), w województwie podkarpackim 78% (rok temu 80%).

- W tym roku zdawalność matury zarówno w kraju, jak i w województwie podkarpackim była niższa, niż przed rokiem, co jeszcze bardziej oddaje tegoroczny sukces krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych - mówi Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna.

W stosunku do roku ubiegłego jeszcze bardziej zwiększyły się na korzyść Krosna wyniki w zakresie zdawalności w każdym typie szkoły. W krośnieńskich liceach maturę pozytywnie zaliczyło 90% zdających, o 1% wyżej, niż przed rokiem. W technikach maturę zdało 77% zdających, aż o 5% więcej, niż rok temu. Podobnie jak w latach ubiegłych, średnia zdawalność matury w Krośnie, zarówno w liceach jak i w technikach, jest wyższa od średniego wyniku w kraju i w województwie.

- Nasze wyniki corocznie porównujemy nie tylko do wyników ogólnopolskich i wojewódzkich, ale także do wyników najbliższego powiatu i miast na prawach powiatu o porównywalnej wielkości mieszkańców w województwie. Dla wielu gimnazjalistów, którzy obecnie potwierdzają oryginałami wybór szkoły ponadgimnazjalnej wysoka zdawalność matury w szkołach prowadzonych przez miasto jest jeszcze jednym argumentem, by właśnie w Krośnie podjąć naukę w szkole ponadgimnazjalnej - dodaje prezydent.

Komisje egzaminacyjne na swoich stronach internetowych podając wyniki matury w kraju, w województwie i w powiatach, uwzględniają wyniki wszystkich szkół funkcjonujących na danym terenie, zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Zdawalność matury w 2017 r. (w %) wg danych CKE i OKE Kraków

Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, w tym roku do matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło w Krośnie 1254 osoby, w tym 831 w liceach ogólnokształcących i 423 w technikach.

Kopernik na pierwszym miejscu
Spośród szkół prowadzonych przez gminę najwyższą zdawalnością mogą szczycić się I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, gdzie maturę zdało 231 absolwentów (zdawalność 99,6%) II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja, gdzie maturę zdało 193 (zdawalność 99,5%), Technikum Nr 5 "Elektryk" w ZSP 5, gdzie matura zakończyła się powodzeniem dla 94 maturzystów na ogólną liczbę zdających 100 (zdawalność 94,7%) oraz III Liceum Ogólnokształcące w ZSP 5, gdzie maturę zdało 165 absolwentów na 182 zdających (zdawalność 90,7%).

Zdawalnością wyższą od średniej wojewódzkiej i krajowej mogą poszczycić się także Technikum Nr 1 "Szczepanik", gdzie maturę zdało 51 absolwentów na 69 zdających, Technikum Nr 3 "Mechanik", gdzie matura zakończyła się powodzeniem dla 73 maturzystów na ogólną liczbę zdających 98, Technikum Nr 4 "Naftówka", gdzie świadectwo dojrzałości uzyskało 67 absolwentów na 96 zdających i Technikum Nr 6 "Budowlanka", gdzie maturę zdało 26 tegorocznych absolwentów na 34 przystępujących do matury.

Zdawalność matury w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno w 2017 r.

Spośród przedmiotów obowiązkowych stanowiących podstawę zdawalności matury w kraju najczęściej nie udawało się pokonać progu zdawalności z matematyki, której nie zdało 18% przystępujących do matury, przy czym w liceach ten wskaźnik wyniósł 12%, a w technikach 26%. Łatwiej było z językami: angielski zdało 92% absolwentów w kraju, a polski 96% zdających.

Aby zdać maturę, maturzysta musi otrzymać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Rekordziści zdawali nawet pięć przedmiotów dodatkowych.

Dla absolwentów, szczególnie tych, którzy wybierają się na studia, liczy się nie tylko zdawalność, ale bardzo ważne są wyniki z egzaminów maturalnych, stanowiące podstawę przyjęcia na wyższe uczelnie.

Średnie wyniki na poziomie miasta były wyższe, niż ogólnopolskie. Na poziomie podstawowym nasi absolwenci uzyskali z egzaminu z j. polskiego odpowiednio 59 %, z matematyki 60%, z angielskiego 71 %, z j. francuskiego 98%, z j. niemieckiego 76%, z j. rosyjskiego 90%. Z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym krośnianie uzyskali odpowiednio: z egzaminu z biologii 46% możliwych do uzyskania punktów, z chemii - 44%, z fizyki - 43%, z geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie - 32%, z informatyki - 31%, z matematyki i z języka polskiego - 46%, z języka angielskiego 60%, z języka francuskiego - 63%, z języka niemieckiego - 71% i z języka rosyjskiego - 82%.

Najwyższe wyniki w zakresie przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka i j. obcy) uzyskali absolwenci I LO uzyskując w zakresie języka polskiego średni wynik 68,7%, w zakresie matematyki 85,9%, w zakresie języka angielskiego 91,4%. Język niemiecki najlepiej wypadł w III Liceum Ogólnokształcące w ZSP 5 (87,6%), język francuski w I LO i V LO (100%), a język rosyjski w I LO ( 98%) - wyniki znacznie wyższe, niż ogólnopolskie.

W zakresie j. polskiego wszystkie krośnieńskie licea dla młodzieży oraz dwa technika: Technikum  Nr 1 i Technikum Nr 5 w części obowiązkowej wypadły znacznie lepiej, niż szkoły w kraju (wynik ogólnopolski 56%). Matematykę powyżej średniej krajowej (54%)  zdali również uczniowie I LO, II LO i III LO.

- Nasza współpraca ze szkołami przynosi efekty. Wspieramy szkoły poprzez finansowanie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do matury. Nauce języków obcych sprzyjają kursy językowe, zatrudnieni przez szkoły native speakerzy oraz liczne projekty międzynarodowe i zagraniczne praktyki zawodowe - dodaje Bronisław Baran.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu, pozostali będą poprawiać wynik dopiero za rok. Maturzyści mogą odwołać się od uzyskanego wyniku matury. Postępowanie od tego roku będzie dwuinstancyjne. Wynik matury kwestionowany przez maturzystę będzie weryfikowany (tak jak dotąd) w okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeżeli maturzysta nadal będzie go kwestionować, będzie mógł się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Wyniki wszystkich szkół prowadzonych przez miasto opracowane na podstawie danych zebranych od dyrektorów szkół można znaleźć w załączonej tabeli. Wyniki krajowe, wojewódzkie i w poszczególnych powiatach zamieszczone są na stronach OKE i CKE.

Pełne wyniki tegorocznych matur uwzględniające wyniki z sesji dodatkowej czerwcowej i poprawkowej sierpniowej zostaną przedstawione w Informacji o realizacji zadań oświatowych w październiku tego roku.

umk

  • autor: umk

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021