Logo
Wydrukuj tę stronę

IV Gala z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia

IV Gala z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia Fot. Przemysław Niepokój-Hepnar

Pacjenci wyróżnili pracowników szpitala. 27 października w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie już po raz czwarty odbyła się Gala z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Jej organizatorem był krośnieński szpital. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa Podkarpackiego.

REKLAMAPodczas gali podsumowano dwa projekty realizowane cyklicznie przez krośnieński Szpital: Plebiscyt Medyczny 2017 roku oraz Mecenas 2017 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Plebiscyt medyczny 2017
Była to piąta edycja konkursu, w którym pacjenci mogli głosować na pracowników krośnieńskiego Szpitala cieszących się w ich opinii największą sympatią.

Plebiscyt odbywał się w sześciu kategoriach:
1) lekarz oddziału,
2) lekarz poradni,
3) pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny/ratownik medyczny oddziału,
4) pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny poradni,
5) rejestratorka/rejestrator/statystyk medyczny,
6) pracownik wsparcia medycznego.

W plebiscycie oceniani są pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami.

Jak podkreśla dyrektor szpitala Piotr Lenik, z pewnością ma to wpływ na poprawę jakości obsługi. Pracownicy wiedzą, że mogą zostać ocenieni pozytywnie lub negatywnie przez każdego pacjenta.

Przez niemal cały rok pacjenci, na specjalnie przygotowanych kuponach, mieli możliwość oddawania głosów do kilkudziesięciu urn rozlokowanych na terenie placówki.

Kapituła plebiscytu po przeliczenia głosów, wyłoniła tegorocznych laureatów, którymi zostali:

Lekarz Oddziału 2017:
1. miejsce: Andrzej Bazia - szpitalny oddział ratunkowy,
2. miejsce: Agnieszka Wesecka - dzienny oddział psychiatryczny,
3. miejsce: Renata Urbanek - oddział reumatologiczny.

Lekarz Poradni 2017:
1. miejsce:  Marek Teneta - poradnia alergologiczna,
2. miejsce: Jan Mika - poradnia reumatologiczna,
3. miejsce: Irena Socha - poradnia reumatologiczna dla dzieci.

Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położny Oddziału 2017:
1. miejsce: Małgorzata Wilk - zakład opiekuńczo-leczniczy,
2. miejsce: Kinga Woźniak - oddział terapii uzależnienia od alkoholu,
3. miejsce: Dorota Winiarska - oddział gastroenterologiczny.

Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położny Poradni 2017:
1. miejsce: Maria Wawer - poradnia okulistyczna,
2. miejsce: Urszula Zajdel - poradnia leczenia jaskry,
3. miejsce: Jadwiga Caban - poradnia preluksacyjna.

Rejestratorka/Rejestrator/Statystyk medyczny 2017:
1. miejsce: Robert Pietruszka - dokumentacja chorych,
2. miejsce: Renata Dziedzic - sekcja dokumentacji medycznej, statystyki i rozliczeń z NFZ,
3. miejsce: Krzysztof Prajsnar - szpitalny oddział ratunkowy.

Pracownik Wsparcia Medycznego 2017:
1. miejsce: Jacek Eibin - zakład rehabilitacji leczniczej,
2. miejsce: Agnieszka Pelczarska - zakład diagnostyki obrazowej,
3. miejsce: Halina Banaś - zakład diagnostyki laboratoryjnej.

Mecenasi Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
W ramach podejmowanych przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie działań zmierzających do poprawy warunków socjalnych oraz podnoszenia standardów świadczonych usług, od czterech lat kontynuowany jest projekt pod nazwą "Mecenas Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie".

Ideą "Mecenatu" jest pozyskiwanie od darczyńców dodatkowych funduszy na modernizację kluczowych obszarów z punktu widzenia jakości obsługi pacjenta.

W pierwszej edycji szpital objął Mecenatem newralgiczne obszary oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału noworodkowego z pododdziałem intensywnej terapii noworodków. W kolejnej edycji został doposażony oddział opieki paliatywnej oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. W ubiegłym roku poprawiono komfort i estetykę oddziału rehabilitacyjnego z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, a także pozyskano dodatkowe środki na zakup sprzętu medycznego.

W 2017 roku dyrekcja szpital postanowiła uhonorować zarówno podmioty gospodarcze jak i instytucje publiczne oraz osoby, które wsparły krośnieński szpital nie tylko finansowo bądź rzeczowo, ale także poprzez swoje bezpośrednie społeczne zaangażowanie.

Dzięki nim szpital wzbogaca się nie tylko o nowy sprzęt medyczny oraz wyposażenie, ale również wzmacnia partnerską współpracę pomiędzy otoczeniem zewnętrznym.

Ideą projektu jest zachęcenie interesariuszy zewnętrznych do wspierania krośnieńskiego szpitala, bowiem nie dlatego, że są do tego zobowiązani, ale dlatego że uważają to za celowe.

MECENASI 2017 - biznesowi: Abbvie Polska Sp. z o. o., Bayer Sp. z o. o., Krofam Sp. z o. o., Nowy Styl Sp. z o. o., PGE Obrót S.A.

Dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu tych podmiotów zakupiony został sprzęt medyczny, jak i wyposażenie dla potrzeb m.in. oddziału okulistyki i okulistyki dziecięcej oraz oddziału reumatologicznego.

MECENASI 2017 - społeczni: Miasto Krosno, Gmina Grybów, Ewa Jakubiec-Blajer, Piotr Babinetz, Paweł Krzanowski, Mirosław Przewoźnik, Stowarzyszyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko", Stowarzyszenie "Idea Carpathia", Michał Kolanko.

Stanisław Kruczek - członek zarządu województwa Podkarpackiego podkreślił, że prezydent miasta Krosna, jako jedyny w województwie w 100% umarza szpitalowi w Krośnie podatek od nieruchomości. O zmniejszenie obciążeń fiskalnych lub o dotacje na sprzęt medyczny do samorządu Krosna zwróciło się na początku roku Stowarzyszenie Idea Carpathia. Stowarzyszyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko" prowadzi zbiórkę na sprzęt medyczny - mammograf. Za pomoc w pozyskiwaniu sprzętu wyróżniono radnego Pawła Krzanowskiego i posła Piotra Babinetza.

W 2017 roku szpital od partnerów społecznych pozyskał zarówno środki finansowe czy rzeczowe, ale również wsparcie w różnych obszarach działalności.

Uroczystość uświetniły występy Marleny Rygiel oraz Moniki Szufnarowskiej. Wyjątkowym punktem programu był występ kabaretu Smile. Galę poprowadził Conrado Moreno.

Wsparcia finansowego i rzeczowego w przygotowaniu Gali udzieliły firmy: Trans NG z Sanoka, Mercator Medical, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie, Asseco Poland, Alior Bank, firma Bog-Mar, Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska "Sopex", Piekarnia Janek, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "OLIMPEK", Piekarnia Szymbarczanka z Gorlic, Cukiernia "W-Zetka", Cukiernia "Jagusia", Ochotniczy Hufiec Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda oraz Restauracja "Jaś Wędrowniczek".

Bufet został przygotowany przez pracowników kuchni szpitalnej przy wsparciu uczniów oraz z nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. Upominki dla laureatów ufundowała firma Oriflame Poland oraz Uzdrowisko Rymanów Zdrój S.A.

red., pd
Fot. Przemysław Niepokój-Hepnar

  • autor: red., pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021