Logo
Wydrukuj tę stronę

Przełom w sprawie łącznicy kolejowej do Rzeszowa

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. Piotr Dymiński

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej  łącznicy kolejowej "Jedlicze – Szebnie". To rozwiązanie ma znacząco skrócić czas podróży z Krosna do Rzeszowa, a cena i czas przejazdu będą konkurencyjne dla busów. Szacunkowa wartość zamówienia to ponad 2,1 mln złotych netto.

REKLAMAOferty mają zostać otwarte 25 maja. Cena stanowi tylko 60 proc. kryterium wyboru oferty, 20 proc. można otrzymać za deklarowaną jakość, a pozostałe 20 - za dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego.

Projekt ma obejmować budowę nowej linii kolejowej dla połączenia linii kolejowych nr 106 i 108, wraz z dowiązaniem się do istniejącej infrastruktury w ramach branży: torowej, sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetycznej, teletechnicznej, drogowej i obiektów inżynieryjnych. Linie nr 106 i 108 są liniami pierwszorzędnymi, na danym odcinku niezelektryfikowanymi, nie są liniami znaczenia państwowego, nie należą do sieci TENT-T oraz nie są objęte umowami AGC i AGTC. Projektowana łącznica ma długość 3,545 km. Rozpoczyna się w km 57,500 linii nr 106 między przystankami osobowymi Szebnie i Wojaszówka, zaś kończy w km 57,642 linii nr 108, przed przystankiem osobowym Jedlicze Męcinka.

Według założeń jednotorowa łącznica ma mieć około 3,6 km długości i około 400 m tunel pod wzgórzem Winnica, objętym obszarem ochrony Natura 2000 (PLH180052 Wisłoka z dopływami).

O tę inwestycję zabiega samorząd Krosna. Największym problemem naszego miasta jest słaba dostępność komunikacyjna, a łącznica kolejowa mogłaby to zmienić.

- Jest to pierwszy etap przygotowania łącznicy kolejowej do realizacji - podkreśla wagę ogłoszenia przetargu zastępca prezydenta Krosna, dr Tomasz Soliński.

- Jest to projekt komplementarny z modernizacją linii kolejowej Jasło - Zagórz, gwarantujący, że modernizacja linii ma sens i przyczyni się do zwiększenia liczby połączeń i przewożonych pasażerów - dodaje dr Soliński.

Zastępca prezydenta zaznacza przy tym, że łącznica jest rozwiązaniem połączonym z planowanym obniżeniem niwelety torowiska w Krośnie.

- Obniżenie torów to ma przeciwdziałać problemom komunikacyjnym w mieście, które pojawiłyby się w przypadku zwiększonej liczby połączeń kolejowych - podkreśla Tomasz Soliński.

Zobacz: Krosno: "Do pociągu będziemy wsiadali jak do Metra"

W 2016 roku przeprowadzono konsultacje społeczne projektu. Rozważano trzy różne warianty. Niemal rok po zakończeniu zbierania uwag Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe podjął decyzję o wyborze do dalszej realizacji projektu wariantu nr 2. Stowarzyszenie Idea Carpathia z Krosna wskazało jednak, że podczas konsultacji zmanipulowano dane na niekorzyść wariantu najbardziej skracającego podróż na trasie Krosno-Rzeszów. Zobacz: Kolej: koszty będą inne niż podawane w konsultacjach

- Bardzo nas cieszy wiadomość o ogłoszeniu przetargu na projekt budowy łącznicy Jedlicze - Szebnie. Wybranie wariantu nr 2 jest dobrym rozwiązaniem, choć nasze stowarzyszenie wnioskowało o wybór wariantu nr 3, który jeszcze bardziej skróciłby czas dojazdu koleją z Krosna do Rzeszowa - mówi Rafał Woźniak, prezes Stowarzyszenia Idea Carpathia.

- Przypomnę, że prowadziliśmy kampanię społeczną Obalamy Mity - dzięki której mieszkańcy Krosna i powiatu mogli zorientować się w tym, co jest prawdą, a co kłamstwem w akcji odbudowy ruchu kolejowego. Łącznik Jedlicze-Szebnie jest najtańszym kolejowym rozwiązaniem problemu braku komunikacji między północą, a południem województwa - podkreśla Rafał Woźniak.

Stowarzyszenie zainicjowało też akcję "Obalamy Mity" na rzecz budowy łącznicy (zobacz: Ruszyła kampania "Obalamy Mity". W godzinę z Krosna do Rzeszowa? To możliwe), w której zmierzyło się z argumentami przeciw tej inwestycji.

Przeciw łącznicy protestował samorząd Jasła. Nagranie upublicznione przez Idea Carpathia pokazuje, że faktyczną przyczyną sprzeciwu jest chęć blokowania rozwoju Krosna: Jasło: "Nie dla łącznicy Krosno-Rzeszów"

pd

  • autor: pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021