Logo
Wydrukuj tę stronę

Jak zmieni się "Turaszówka VIII". Przyjdź na konsultacje społeczne

Krośnieński magistrat rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII". Pierwsze spotkanie z udziałem mieszkańców odbędzie się 4 listopada br. o godz. 17:00 w Sali Marmurowej przy Krytej Pływalni w Turaszówce (ul. Sportowa 8).

REKLAMA


Plan obejmie tereny położone przy ul. Rzeszowskiej, Odrzykońskiej, Leśnej, S. Konarskiego oraz przy części ul. gen. J. Bema i Sportowej (obszar przedstawia poniższa grafika). Z uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII" możesz zapoznać się - tutaj.

Celem sporządzenia planu jest określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, czyli gdzie i jakie obiekty można będzie wybudować, przez które tereny przebiegną w przyszłości drogi, które tereny nie będą mogły być zabudowane np. w przypadku przeznaczenia na teren rekreacyjny.

Dzięki udziałowi w projekcie pn. "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" Gmina Miasto Krosno pozyskała środki na przeprowadzenie poszerzonych konsultacji społecznych-organizację spotkań z mieszkańcami, przygotowanie materiałów i zakup niezbędnego sprzętu.

To, gdzie zostanie wprowadzony dany typ zabudowy, przewidziany przebieg drogi lub zorganizowany teren zieleni w dużym stopniu zależeć będzie od potrzeb i oczekiwań mieszkańców wyrażonych podczas spotkań oraz w składanych wnioskach (przy czym konieczne jest zachowanie zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna oraz przepisami prawa).

Na podstawie wniosków mieszkańców i rozwiązań wypracowanych podczas spotkań sporządzona zostanie koncepcja planu miejscowego "Turaszówka VIII".

Termin: 4 listopada br. o godz. 17:00 / Sala Marmurowa przy Krytej Pływalni w Turaszówce (ul. Sportowa 8). O kolejnych spotkaniach i działaniach w ramach projektu będziemy informować na bieżąco.

(umk), red.

  • autor: (umk), red.

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021