KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Jak zmieni się "Turaszówka VIII". Przyjdź na konsultacje społeczne

Krośnieński magistrat rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII". Pierwsze spotkanie z udziałem mieszkańców odbędzie się 4 listopada br. o godz. 17:00 w Sali Marmurowej przy Krytej Pływalni w Turaszówce (ul. Sportowa 8).

REKLAMA


Plan obejmie tereny położone przy ul. Rzeszowskiej, Odrzykońskiej, Leśnej, S. Konarskiego oraz przy części ul. gen. J. Bema i Sportowej (obszar przedstawia poniższa grafika). Z uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII" możesz zapoznać się - tutaj.

Celem sporządzenia planu jest określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, czyli gdzie i jakie obiekty można będzie wybudować, przez które tereny przebiegną w przyszłości drogi, które tereny nie będą mogły być zabudowane np. w przypadku przeznaczenia na teren rekreacyjny.

Dzięki udziałowi w projekcie pn. "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" Gmina Miasto Krosno pozyskała środki na przeprowadzenie poszerzonych konsultacji społecznych-organizację spotkań z mieszkańcami, przygotowanie materiałów i zakup niezbędnego sprzętu.

To, gdzie zostanie wprowadzony dany typ zabudowy, przewidziany przebieg drogi lub zorganizowany teren zieleni w dużym stopniu zależeć będzie od potrzeb i oczekiwań mieszkańców wyrażonych podczas spotkań oraz w składanych wnioskach (przy czym konieczne jest zachowanie zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna oraz przepisami prawa).

Na podstawie wniosków mieszkańców i rozwiązań wypracowanych podczas spotkań sporządzona zostanie koncepcja planu miejscowego "Turaszówka VIII".

Termin: 4 listopada br. o godz. 17:00 / Sala Marmurowa przy Krytej Pływalni w Turaszówce (ul. Sportowa 8). O kolejnych spotkaniach i działaniach w ramach projektu będziemy informować na bieżąco.

(umk), red.

  • autor: (umk), red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?