Logo
Wydrukuj tę stronę

Zmarł ceniony historyk - Wiesław Syrek

Mgr Wiesław Syrek (1971-2011) - 25 IV br. zmarł kierownik Działu Historycznego Muzeum Podkarpackiego w Krośnie kustosz  Wiesław Syrek. Urodził się 11 sierpnia 1971 r. we Frysztaku. Mieszkał w Łękach Strzyżowskich, a od 2005 r. w Łączkach Jagiellońskich. Był absolwentem Technikum Naftowego w Krośnie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

REKLAMAPo ukończeniu studiów pracował  jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Ustrobnej oraz w Cieszynie.

alt

W lutym 1999 r. rozpoczął pracę w Dziale Historycznym Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, którym kierował od października 2004 r. Był nie tylko solidnym i dociekliwym badaczem historii  ale również jej wielkim pasjonatem. W jego badaniach najważniejsza była prawda oparta na faktach. Zajmował się przede wszystkim najnowszą historią regionu krośnieńskiego. Efektem jego wieloletniej pracy są liczne artykuły, publikowane zarówno w czasopismach regionalnych jak i pracach zbiorowych tj.: Dzieje Podkarpacia, Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, Krosno i powiat krośnieński 1944-1956, Małopolski słownik uczestników działań niepodległościowych 1939-1956.

Zajmował się również historią małych miejscowości regionu krośnieńskiego czego przykładem jest książka Historia OSP w Pietruszej Woli oraz przygotowana do druku, niezwykle wartościowa, monografia wsi Łęki Strzyżowskie. Ukoronowaniem jego wnikliwej pracy badawczej była wydana w 2009 r. książka Przeciw brunatnemu i czerwonemu zniewoleniu. Józef Cieśla „Topór”, nad którą pracował 10 lat. Przypominał w niej ukrywaną lub zafałszowaną w okresie PRL historię ludzi walczących o niepodległą Polskę, zarówno podczas II wojny światowej jak i w trudnych latach powojennych.

Wiesław Syrek był również profesjonalnym muzealnikiem. W trakcie kilkunastoletniej pracy w Muzeum Podkarpackim przyczynił się do powstania wielu ciekawych i ważnych wystaw, np. Wymarsz ku wolności. Krośnieńscy legioniści w walce o Polskę; Broń na przestrzeni wieków; O wolną Polskę i godność człowieka. NSZZ „Solidarność” na Podkarpaciu w latach 1980 – 1989; Święci i błogosławieni z Podkarpacia, na których można było zobaczyć setki unikalnych eksponatów z polskich i zagranicznych muzeów.  Organizował wspólnie z innymi instytucjami sesje naukowe o zasięgu regionalnym np. Kampania wrześniowa na Podkarpaciu czy Powiat krośnieński w latach 1944 – 1956.

Przeprowadził setki kwerend w archiwach krajowych i zagranicznych mających na celu poszerzenie wiedzy o naszym regionie. W 2007 r. przygotował wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie konserwacji najcenniejszych zabytków Działu Historycznego MPK jakimi są dokumenty królewskie dla miasta Krosna, co przyniosło efekt w postaci odnowienia tych 55 bezcennych dokumentów. Był zawsze otwarty  na pomoc dla nauczycieli, uczniów i studentów, szukających wiedzy o naszym regionie. Jako pracownik muzeum realizował zadania w zakresie edukacji historycznej poprzez liczne wykłady, prelekcje, oraz lekcje historyczne w salach muzealnych. Był inicjatorem odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Cieśli i jego współpracownikom w kościele w Łączkach Jagiellońskich (2009 r.) .

Należał do Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Oprócz pracy zawodowej zajmował się również pracą społeczną na rzecz swojej „małej Ojczyzny” - Gminy Wojaszówka, w której przez 4 lata pełnił funkcję radnego.

Muzeum Podkarpackie straciło świetnego pracownika i historyka. Przez ostatnie 4 lata walczył  dzielnie z ciężką chorobą, która ostatecznie go pokonała. W swoim krótkim życiu osiągnął wiele. Jego postawa i prace historyczne pozostaną wzorem dla przyszłych pokoleń historyków i pracowników muzeum.

Łukasz Kyc
Dział Historyczny MPK

  • autor: Łukasz Kyc

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021