Logo
Wydrukuj tę stronę

Kamienny most na potoku Iwonickim

  • autor: Ewa Bukowiecka
  • piątek, 16, grudzień 2011 11:22
  • wielkość czcionki - - + +

Kamienny most w Iwoniczu, na potoku Iwonickim, doczekał się pierwszego w swej ponad 200 letniej historii, kapitalnego remontu. Przebudowa obiektu trwała trzy miesiące. Jednoprzęsłowy most o konstrukcji łukowej stanowi unikatowy zabytek sztuki inżynieryjnej i architektury mostowej epoki baroku, wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego.

REKLAMAWzniesiony w 1782 r. przez ówczesnego właściciela Iwonicza, wojewodę wołyńskiego Józefa Salezego Ossolińskiego, jest jednym z najstarszych tego rodzaju zabytków na Podkarpaciu.

Nieprzerwane użytkowanie obiektu, od chwili jego zbudowania po dzień dzisiejszy, przyczyniło się do jego zniszczenia. Jedyną szansą na uratowanie tego wyjątkowego w skali kraju obiektu było przeprowadzenie prac budowlano – konserwatorskich. Nie było to zadanie łatwe z uwagi na zabytkowy charakter i wszelkie prace na bieżąco musiały być konsultowane z konserwatorem zabytków i  inspektorem nadzoru.

alt

Przebudowa obiektu trwała trzy miesiące.  Prace zakończono 30 listopada, natomiast oficjalne otwarcie odbyło się 14 grudnia w obecności władz powiatu krośnieńskiego, gminy Iwonicz – Zdrój, radnych i mieszkańców. – Myślę, że jest to duże wydarzenie dla społeczności iwonickiej, ale także dla tych, którzy będą korzystać z tego mostu powiedział starosta Jan Juszczak. Dla samorządu powiatu krośnieńskiego jest to również znacząca inwestycja. Wprawdzie most nie jest imponujący pod względem wielkości, ale kosztowny ze względu na zabytkowy charakter przyznał starosta. Cieszę się, że inwestycja, o którą zabiegano od wielu lat, ma swój szczęśliwy finał. Ważne jest, że udało się pogodzić prace konserwatorskie z funkcjonalnością i bezpieczeństwem pieszych. Słowa uznania kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.

W imieniu władz gminy Iwonicz - Zdrój, radnych i przede wszystkim mieszkańców podziękowania za podjęcie tej inicjatywy na ręce starosty Jana Juszczaka przekazał zastępca burmistrza Wiesław Polek.

alt

Prace konserwatorskie obejmowały między innymi zwiększenie konstrukcji nośnej mostu, odbudowę barierek, konserwację i odbudowę kamiennych balustrad, uzupełnienie ubytków ścian i wykonanie nowych tynków renowacyjnych. Dla zachowania pierwotnego wyglądu obiektu zrekonstruowano herb „Topór”, datę budowy mostu i marmurową tablicę inskrypcyjną fundatora Józefa Ossolińskiego.

alt

Z kolei w ramach prac budowlanych przeprowadzono rekonstrukcję przyczółków, stabilizację koryta rzeki, wykonano nawierzchnię jezdni. Nowym rozwiązaniem jest budowa odrębnej kładki dla pieszych o drewnianej konstrukcji, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Wykonawcą inwestycji była firma Remost z Dębicy, prace konserwatorskie przeprowadziła firma Yetika z Krosna. Koszt inwestycji to prawie 1.800 tys. zł, z czego ponad 750 tys. powiat otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury, pozostała część to środki własne.

Ewa Bukowiecka

  • autor: Ewa Bukowiecka

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021