KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej Jasło - Łajsce - Zręcin w Zręcinie. W ramach inwestycji prowadzonej przez Powiat Krośnieński wybudowano nowy most na rzece Boberka wraz z przebudową i rozbudową dojazdów do obiektu.

Po raz kolejny projekt nadania nazwy dla mostu w ciągu ulicy Okrzei został zdjęty z porządku obrad. Tym razem patronem mostu nie został Tytus Trzecieski, działacz niepodległościowy i jeden z pionierów rozwoju przemysłu naftowego.

Most na Lubatówce w Rogach został uszkodzony w 2010 roku. Teraz gmina otrzymała środki na jego naprawę. Remont ma zostać zakończony jeszcze w tym roku.

Wśród projektów uchwał na listopadową sesję przygotowano dwie propozycje nazw dla mostu na ul. Okrzei. Rada Miasta nie wybrała żadnej. Obie zostały odrzucone. Była to jedna z najbardziej emocjonujących części obrad 29 listopada.

Od 7 listopada zamknięta dla ruchu samochodowego została kładka na ul. Drzymały. Przy kładce zamontowane zostały zapory uniemożliwiające przejazd pojazdów. Z kładki mogą korzystać tylko piesi.

Rozpoczęły się prace związane z budową mostu na rzece Jasiołce w ciągu drogi powiatowej nr 1998R Trzciana - Zawadka Rymanowska. Most ten jest niezwykle ważny dla mieszkańców tamtejszej okolicy.

W programie sesji rady miasta ogłoszonej na 30 maja znajdował się projekt uchwały nadania imienia Danuty Siedzikówny "Inki" dla mostu na Wisłoku. Komisja do spraw nazewnictwa ma najpierw przeanalizować nazwy i obiekty w całym mieście.

W poniedziałek (15 maja) przez kilka godzin zamknięty był most na ul. Drzymały.

Od środy (7.12) do 20 grudnia zamknięty dla ruchu jest most w ciągu ulic Kopernika i Drzymały. Obiekt był w złym stanie technicznym.

Na zakończenie 2013 roku miła informacja dla kierowców. Nowy most na ul. Konopnickiej jest nareszcie przejezdny. Budowa została zakończona planowo, przed końcem roku. Most na Wisłoku był zamknięty dla ruchu od lipca.

Strona 1 z 6

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?