Logo
Wydrukuj tę stronę

Polskie ślady: od dawnych Kresów po Syberię

"Polskie ślady: od dawnych Kresów po Syberię" to wystawa czasowa, którą można zwiedzać do końca marca w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Spotkanie muzealne z profesorem Krzysztofem Hejke w ramach wystawy odbędzie się 17 marca, o godzinie 17.00, w salach Pałacu Biskupiego, ul. Piłsudskiego 16.

REKLAMA


Wystawa czasowa "Polskie ślady: od dawnych Kresów po Syberię" prezentowana jest w Muzeum Podkarpackim w Krośnie od lutego do marca 2016 r.

Na prezentację składają się fotografie i materialne ślady obecności Polaków na dawnych kresach Rzeczypospolitej oraz na Syberii, w postaci zabytków i pamiątek pochodzących ze zbiorów prof. Krzysztofa Hejke.


List z 15 września 1944 r. napisany przez Feliksa Kandefera w Usolu Syberyjskim do Alojzego Kandefera i rodziny zamieszkałej w Iwoniczu Zdroju. Zbiory prywatne.

- Od lat przemierzam dawne Kresy, zapisując ślady losów Polaków. Z tych wędrówek powstało wiele wystaw i książek. Ta wystawa, przygotowana własnym sumptem, jest skromnym wyborem materiałów, które udało mi się zebrać. Jest fotograficzną dokumentacją obecności Polaków na Syberii w różnych okresach dziejów, swoistą lekcją historii. Dokumentuje też ślady przeszłości, które przetrwały w świadomości żyjących tam ludzi oraz w kulturze materialnej - zapowiada prof. Hejke.

- Materiały do wystawy zbierałem zarówno na dawnych Kresach Polski, jak i na Syberii. Na Syberii fotografowałem ślady polskie w obwodzie irkuckim, Kraju Krasnojarskim, Kraju Ałtajskim, obwodzie tomskim, Buriacji, Jakucji, na Kamczatce, na Sachalinie i w Usolu Syberyjskim. Utrwaliłem miejsca zesłania żołnierzy gen. Władysława Andersa, którzy w latach 50. zostali zesłani na Syberię ponownie z terenów Białorusi, fotografowałem pozostałości łagrów na Kołymie. Podążałem syberyjskimi drogami Maurycego Beniowskiego, gen. Józefa Kopcia, Bronisława Piłsudskiego, Wacława Sieroszewskiego, Benedykta Dybowskiego i wielu innych osób mniej znanych albo bezimiennych… W tej wędrówce towarzyszyła mi myśl Agatona Gillera, byłego zesłańca Zabajkalskiej Krainy, który napisał w 1867 roku, że "imię Polaka" było przez wieki rekomendacją, a tytuł "polityczny przestępca" - dokumentem uczciwości i paszportem" - relacjonuje prof. Hejke.

Krzysztof Hejke - Profesor sztuk filmowych, fotograf, operator, podróżnik, wydawca. Jest absolwentem Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi i Instytutu Fotografii Artystycznej w Pradze. Od 1992 r. prowadzi zajęcia z fotografii na Wydziale Operatorskim i Reżyserii macierzystej uczelni. Zasiada w Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Jego prace prezentowano na ponad 100 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Jest autorem kilkunastu albumów, m. in.: Polska romantyczna, Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta, Cmentarz Łyczakowski, Małopolska, Cmentarz na Rossie od świtu do zmierzchu, Katedra lwowska obrządku łacińskiego, Skarby nadwiślańskiej krainy, Ludzie Kresów, Polesie, Cmentarz Bernardyński w Wilnie, Huculszczyzna, Katyń, Polskie Cmentarze Wojenne w Uzbekistanie, Lwów miasto zatartych granic (współautor), Rękopis znaleziony w Paryżu. Wspomnienia Stanisława Morawskiego o Marii Szymanowskiej (współautor), Melancholia i poznanie, Autobiografie Elizy Orzeszkowej (współautor).

Ponadto jest autorem prestiżowej publikacji Ludy świata, rozdziału poświęconego Polsce oraz współtwórcą serii wydawniczych magazynu National Geographic.

Od kilkunastu lat podróżuje po Kresach oraz Syberii w poszukiwaniu śladów aktywności Polaków i ich potomków.

mp/pd

  • autor: mp/pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021