Logo
Wydrukuj tę stronę

Przy Białobrzeskiej powstaną "mieszkania" socjalne

Przy Białobrzeskiej powstaną "mieszkania" socjalne Dane mapy: Google

20 osób zamieszka w kontenerach socjalnych w pobliżu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. W budżecie miasta na ten cel przeznaczono 200 tysięcy złotych. "Kontenery" przeznaczone są dla osób eksmitowanych z lokali socjalnych.

REKLAMA


W pierwszej kolejności powstaną budynki kontenerowe dla około 20 osób. Kwota 200 tysięcy złotych przewidziana w budżecie Miasta na 2015 rok zostanie przeznaczona na budowę niezbędnej infrastruktury technicznej terenu, na którym przewidziana jest budowa budynków. Powstanie w sumie kilka kontenerów, które są niezbędne jako lokale zastępcze dla osób eksmitowanych z lokali socjalnych.

Kontenery zostaną zestawione ze sobą szeregowo, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, w odpowiedniej liczbie sztuk w każdym zestawie.

W każdym kontenerze mieścić się będzie jedno mieszkanie spełniające wymagania określone przepisami dotyczącymi lokali socjalnych. Każdy kontener połączony jest trwale z gruntem, posiada niezależne wejście z zewnątrz i wyposażony jest w podstawowe instalacje.

Teren inwestycji obejmuje działki przy ul. Białobrzeskiej, nieopodal Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i niecki składowiska.

pd

  • autor: pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021