Logo
Wydrukuj tę stronę

Kolejna zmiana prawa dotycząca wycinki drzew

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Od początku 2017 roku obowiązywały nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Teraz w życie wchodzi kolejna zmiana. Od 17 czerwca obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z najnowszymi przepisami każdy, kto chce wyciąć drzewo w swoim ogródku, musi zgłosić wycinkę w urzędzie.

REKLAMA


Urząd miasta przybliża najważniejsze informacje dla mieszkańców. Przedsiębiorcy i firmy nadal potrzebują zezwolenia, ale jak jest w przypadku przysłowiowego "Kowalskiego"?

Kowalski chce wyciąć drzewo w swoim ogródku
Każdy, kto chce wyciąć drzewo na swojej posesji na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi zgłosić taki zamiar w urzędzie. Ale nie zawsze i nie wszystkie gatunki drzew.

Zgłoszenie zamiaru wycinki jest obowiązkiem, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm będzie przekraczał:
- 80 cm: w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm: w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm: w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Kto decyduje i w jakim czasie?
W ciągu 21 dni komisja ds. wycinki drzew ma obowiązek wykonać oględziny drzew przeznaczonych do wycięcia. Jeśli komisja sprzeciwi się wycince, to w ciągu 14 dni od oględzin, zostanie wydana decyzja administracyjna. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa jest ważne pół roku od daty oględzin. Jeśli Kowalski nie zetnie w tym czasie drzewa, musi ponownie złożyć wniosek w urzędzie.

Kowalski wyciął drzewo bez zezwolenia. Co dalej?
Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i w tym przypadku będą nakładane kary pieniężne. Wysokość kar zależy od gatunku drzewa, obwodu pnia i stawek ustalonych przez ministerstwo.

Kiedy urząd może odmówić wydania zgody na wycięcie drzew
Komisja ds. wycinki drzew może nie zgodzić się na wycinkę m. in.:
- kiedy wycinka wskazana jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
-na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Liczy się każdy dzień
Jeśli nam się spieszy z wycięciem drzewa, urząd może wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu do wycięcia. Opłata skarbowa za wydanie takiego zaświadczenia wynosi 17 zł.

Drzewa wycięte a za dwa, trzy lata może będzie tu firma?
Nowelizacja ustawy wprowadza dodatkowe obostrzenia. Jeśli przed upływem pięciu lat od oględzin właściciel będzie chciał na tym terenie, gdzie rosły usunięte drzewa otworzyć firmę i wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał uiścić opłatę za wycięte wcześniej drzewa.

Przedsiębiorcy i firmy nadal potrzebują zezwolenia
Przedsiębiorcy, firmy i osoby prawne tak, jak dotychczas, zobowiązane są do złożenia wniosku i uzyskania zgody na wycinkę w postaci decyzji wydawanej przez Wydział Ochrony Środowiska urzędu miasta (ul. Staszica 2, pok. 15 (parter), tel. 13 47 43 626).

red./umk

  • autor: red./umk

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021