Logo
Wydrukuj tę stronę

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 lipca

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 lipca Fot. Elektroniczny ZUS

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018. Od 1 lipca lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne!

REKLAMA- W styczniu 2018 roku na terenie działalność jasielskiego Oddziału ZUS (obejmującego placówki w Krośnie, Jaśle, Sanoku, Brzozowie i Dębicy) lekarze wystawili łącznie 38 162 zwolnienia lekarskie, z tego 3 270 wystawiono w formie elektronicznej (e-ZLA) - co stanowi 8,57 % wszystkich wystawionych zwolnień - informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Tymczasem już od 1 lipca wszystkie zwolnienia lekarskie będą musiały być wystawiane elektronicznie.

Jak to działa?
- Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu  z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS - wyjaśnia Wojciech Dyląg.

Z tego mają wypływać następujące korzyści:

Dla pacjenta:
- brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy,
- brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu,
- stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych.

Dla płatnika:
- szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi,
- możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień,
- brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od jego otrzymania,
- stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień.

red.

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020