Logo
Wydrukuj tę stronę

Skarga na operatora parkingów „Biedronek”

Skarga na operatora parkingów „Biedronek” Fot. KrosnoCity.pl

Czyżby rozpoczął się początek końca problemów z parkingami przy „Biedronkach”? 23 lipca 2019 roku została wniesiona skarga na odpowiedzialną za obsługę parkingów spółkę TD System sp. z o.o. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powód? Wadliwe poinformowanie klientów o konieczności pobrania biletu parkingowego oraz o karach umownych.

REKLAMA- Do złożenia skargi zainspirował mnie przypadek krośnieńskiej „Biedronki” przy ul. Grodzkiej, gdzie kilka znajomych mi osób - zupełnie ze sobą niepowiązanych - miało „przyjemność” zobaczenia za wycieraczką wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w związku z niepobraniem biletu parkingowego - mówi Damian Kłosowicz, członek krośnieńskiego Stowarzyszenia Idea Carpathia, autor skargi.

- Jakiś czas później przejechałem się w okolice tego sklepu, zwróciłem uwagę na umiejscowienie tabliczek informujących o wjeździe na płatny parking, układ graficzny tekstu oraz umiejscowienie parkometru i pełnego regulaminu parkingu - dodaje Damian Kłosowicz.

Pismo złożone w sprawie „biedronkowych parkingów” stanowi zawiadomienie o możliwości popełnienia przez przedsiębiorcę (TD System sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej) działania sprzecznego z dobrymi obyczajami zachowania naruszającego zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie z treścią skargi, zachowaniem tym miałoby być ulokowanie tabliczki informacyjnej przy wjeździe do parkingu oraz zapisanie informacji o konieczności poboru biletu oraz karach umownych za jego niepobranie znacznie mniejszą czcionką niż informacja o cenniku usług parkingowych, który dodatkowo został wyróżniony pogrubieniem.

- W mojej ocenie przeciętny kierowca dbający o przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo będzie raczej zwracał uwagę na plac parkingowy i innych uczestników ruchu zamiast oddawać się wnikliwej lekturze tabliczki informacyjnej, znajdującej się zresztą - z punktu widzenia wjeżdżającego - po stronie pasażera. Przedsiębiorca który przestrzegałby pewnych standardów, które są wpisane w klauzulę dobrych obyczajów umieściłby przy wjeździe szlaban z parkomatem i informacją o konieczności pobrania biletu wraz z cennikiem usług parkingowych czy wysokością kar umownych za brak pobrania biletu - tłumaczy Damian Kłosowicz.

Jeżeli Prezes UOKiK zostanie przekonany tą argumentacją, będzie mógł wszcząć postępowanie kontrolne, które może zakończyć się wydaniem decyzji uznającej zachowanie przedsiębiorcy za naruszające zbiorowy interes konsumentów oraz nakazującej jego zaniechanie. Dodatkowo, na przedsiębiorcę stosującego nieprzyjazne praktyki może zostać nałożona kara pieniężna. Aktualnie sprawa jest rozpoznawana przez katowicką delegaturę UOKiK, która jest właściwa dla siedziby operatora parkingów.

Warto dodać że podobne zawiadomienie - choć z uwagi na inne naruszenia po stronie operatora parkingu, w szczególności związane ze sposobem zawierania umów z klientami i przetwarzania danych osobowych - złożył pod koniec czerwca nowosądecki Miejski Rzecznik Praw Konsumenta. Pod koniec lipca z kolei sprawą zainteresował się jego odpowiednik z Tarnowa.

Na razie jednak Prezes UOKiK w tej sprawie nie wydał jeszcze żadnej decyzji, na którą liczą klienci Biedronki, bowiem doniesienia o problemach z parkingami zarządzanymi przez TD System dochodzą z całego kraju.

pd
Fot. KrosnoCity.pl

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020