Logo
Wydrukuj tę stronę

X Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

13 września odbędzie się X Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego. Zobaczcie porządek obrad.

REKLAMAPorządek obrad X Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie X Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad X Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska – Puławy poprzez wyłączenie go z użytkowania jako drogi publicznej.

8. Zamknięcie X Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

13 września br. o godz. 14.00
Starostwo Powiatowe w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1, budynek "A", III piętro, sala 308

red.

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020