Logo
Wydrukuj tę stronę

Trzcinica stolicą folkloru Karpat

Kapela MUZYKA LIPNICKA WOLORZE z Lipnicy Wielkiej zdobyła statuetkę „Karpackiego Grajka”, główną nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Karpat, który już po raz ósmy odbył się w Trzcinicy. W przeglądzie wzięło udział 14 kapel z Polski, Słowacji, Czech i Rumunii.

REKLAMA
Celem odbywającego się, co roku w Trzcinicy Międzynarodowego Festiwal Folkloru Karpat jest zachowywanie i podtrzymywanie tradycji krajów karpackich oraz przełamywanie stereotypów o kulturze, tradycji, sztuce i muzyce ludowej, nieraz traktowanej jako coś archaicznego.

alt

- Chcemy pokazać, że szeroko pojęta kultura ludowa krajów karpackich stanowi żywe korzenie Europy, a ich pielęgnowanie jest naszym obowiązkiem, bo świadczy o świadomości kulturowej narodu – mówił w przemówieniu otwierającym Festiwal Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

W przeglądzie kapel ludowych wzięło udział 14 zespołów z Polski, Słowacji, Czech i Rumuni, które walczyły o statuetkę „Karpackiego Grajka”, główną nagrodę Festiwalu. Kapele oceniało profesjonalne jury w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog, Jolanta Danak-Gajda – etnomuzykolog, Tadeusz Łopatkiewicz – etnograf, Jerzy Dynia – etnomuzykolog i Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta.

alt

Z roku na rok w kapelach i zespołach ludowych obok dojrzałych muzyków gra coraz więcej młodych pasjonatów.

- To dowód, że muzyka ludowa żyje i rozwija się w młodym pokoleniu. Wierzę, że ta muzyka będzie dla wielu młodych ludzi przyczynkiem do świadomego poznawania bogactwa kultur z różnych stron świata – podkreślił wójt gminy Jasło.

Komisja po wysłuchaniu kapel oceniła repertuar, wykonawstwo zgodne z tradycją swoich regionów oraz strój ludowy i ogólny wyraz artystyczny i postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

• Nagrodę główną - statuetkę Karpackiego Grajka i 1000 zł ufundowane przez Dyrek¬tora Naczelnego Edwarda Gieruta - Fabryka Armatur JAFAR z Jasła - otrzymuje ka¬pela MUZYKA LIPNICKA WOLORZE z Lipnicy Wielkiej
• Nagrodę drugą - w wysokości 700 zł - ufundowaną przez Tadeusza Gorgosza - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TAGORMET - otrzymuje kapela MUZYKA ZE SPISZA z Łapsz Niżnych
• Trzecią nagrodę - w wysokości 500 zł - ufundowaną przez Prezesa Zarządu Dyrek¬Tora Naczelnego Zbigniewa Myśliwca - firma TRANSWIERT z Jasła - otrzymuje ka¬pela LUDOVA HUDBA RASLAVICE ze Słowacji

- Trzecią nagrodę - 500 zł i statuetkę - ufundowaną przez Prezesa Stanisława Wójcika - Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw VORTUMNUS - otrzymuje kapela MŁODA HARTA z Harty
- Trzecią nagrodę - w wysokości 500 zł ufundowaną przez Stanisława Jareckiego - firma JARKOMET z Trzcinicy otrzymuje kapela CIUPAGA z Łącka
- Trzecią nagrodę - w wysokości 500 zł - ufundowaną przez Prezesa Zarządu Dyrekktora Naczelnego Zbigniewa Myśliwca - firma TRANSWIERT z Jasła - otrzymuje kapela LASKOWIOKI z Laskowej

alt

Komisja przyznała 8 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych:

1. Radiomagnetofon LG ufundowany przez Termo - Tech Tadeusz i Wacław Pilut otrzymuje kapela ŁUŹNIOKI z Łużnej
2. Lampa ufundowana przez firmę Euroinstal Stanisław Bolek otrzymuje kapela LISZNIANIE z Lisznej
3. Wieża Philips zakupiona w ramach projektu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, realizowanego przez GOK w Jaśle otrzymuje kapela BIAŁOPOTOCANIE z Białego Potoku
4. Wieża Philips zakupiona w ramach projektu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, realizowanego przez GOK w Jaśle otrzymuje kapela CIBLES z Rumunii
5. Wieża Sony zakupiona w ramach projektu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, realizowanego przez GOK w Jaśle otrzymuje kapela BRATIA JENDRICHOVSKI ze Słowacji
6. Nagroda finansowa w wysokości 300 zł ufundowana przez Prezes Władysławę Kosińską—Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolniczej i Handlu ROLWOD w Skołyszynie - otrzymuje kapela KAMRATY z Sanoka
7. Radiomagnetofon Philips ufundowany przez Dyrektora Jana Liszkę - Karpacka Spółka Gazownictwa Zakład Gazowniczy w Jaśle - otrzymuje kapela RYMANOWIANIE z Rymanowa
8. Nagroda finansowa w wysokości 200 zł ufundowana przez Państwa Alicję i Zdzisława Maciochów - Zakład Produkcyjno-Usługowy ALIMA w Jaśle otrzymuje kapela PRZYSIETCZANIE z Przysietnicy

alt

Wójt Gminy Jasło ufundował nagrodę specjalną - NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI - w wysokości 500 zł, którą otrzymała grupa taneczna POGÓRZANIE przy kapeli TRZCINICOKI. Ponadto zostały wręczone nagrody sponsorskie dla kapel zagranicznych:

- Nagroda finansowa w wysokości 500 zł ufundowana przez Pana Czesława  Fiałkiewicza  Firma ELEKT dla kapeli CIBLES z Rumunii
- Nagroda finansowa w wysokości 500 zł ufundowana przez Pana Bogusława Majewskiego Firma MAJEWSKI   dla kapeli Bratia Jendrichovski ze Słowacji
- Nagroda finansowa w wysokości 500 zł ufundowana przez Pana Józefa Kaczora Firma PROMONT dla kapeli Ludova Hudba Raslavice ze Słowacji

alt

Poza konkursem na deskach sceny w Trzcinicy wystąpiła kapela ludowa Trzcinicoki, która w ubiegłym roku otrzymała nagrodę im. Oskara Kolberga „Za Zasługi dla Kultury Ludowej 2010.” Jest to najwyższy laur uznania dla twórców ludowych przyznawany przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gościnnie wystąpiła też kapela „Siedliszczanie znad Wieprza”, pochodząca z okolic rodzinnego miasta Kazimierza Mazurczaka, pochowanego w Trzcinicy żołnierza Wojska Polskiego, który zginął we wrześniu 1939 roku samotnie powstrzymując natarcie niemieckich oddziałów osłaniając wycofujących się żołnierzy 1 Pułku Karpaty, broniąc miasta Jasła.

alt

VIII Festiwalowi Folkloru Karpat  towarzyszyły targi rzemiosła artystycznego, zaprezentowali się lokalni twórcy. Posmakować można było również lokalnych miodów, owoców z miejscowych sadów oraz tradycyjnego chłopskiego jadła.

Organizatorami Festiwalu były: Gmina Jasło, Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy, Zespół Szkół w Trzcinicy oraz sołectwo Trzcinica.

UG Jasło

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020