Logo
Wydrukuj tę stronę

Mapa zagrożeń: co dzieje się ze zgłoszeniami?

Oznakowana zatoka postojowa znakiem D-18 ("Parking") przy ul. Lelewela. Oznakowana zatoka postojowa znakiem D-18 ("Parking") przy ul. Lelewela. Fot. KrosnoCity.pl

Od 2016 roku działa w Internecie "policyjna mapa zagrożeń". Mieszkańcy mogą za jej pomocą zgłaszać problemy. Co dalej dzieje się z tymi zgłoszeniami? Zbadaliśmy, co dzieje się z sygnalizowanymi przypadkami niewłaściwego oznakowania.

REKLAMA


Policyjna mapa zagrożeń działa w Krośnie od 2016 roku, zobacz artykuł: Policja: internetowa mapa zagrożeń już działa

Już w pierwszych tygodniach zgłoszono większość problemów w mieście, ale nie brakuje nowych sygnałów. Jak w takich przypadkach reaguje Policja? Zapytaliśmy o sprawy związane z oznakowaniem.

- Policjanci udają się na miejsce i sprawdzają sytuację. Jeżeli potwierdzi się, że oznakowanie wymaga poprawy, to zwracamy się z wnioskiem do zarządcy drogi - informuje asp. Paweł Buczyński, rzecznik krośnieńskiej Policji.

Dalszy los wniosku zależy już od zarządcy drogi. W Krośnie jest to urząd miasta i odpowiadający za oznakowanie wydział drogownictwa.

W samym 2018 roku Policja zgłosiła osiem wniosków dotyczących uzupełnienia oznakowania, bądź wprowadzenia nowego oznakowania.

- Do chwili obecnej zrealizowane zostały 3 wnioski, kolejne 2 realizowane będą po ustabilizowaniu się pogody. W przypadku pozostałych trzech rozważane jest ich zasadność - informuje Joanna Sowa, rzecznik prasowy prezydenta Krosna.

Zrealizowane wnioski:

- oznakowano zatokę postojową znakiem D-18 ("Parking") na ul. Lelewela. Przed oznakowaniem przeznaczenie budziło wątpliwości, mogła być mylona niesłusznie z zatoka autobusową.

- zlecono do wykonania i zamontowania pod znakiem B-36 na ul. Witosa tabliczkę "nie dotyczy pojazdów do 3,5 t", chodzi o tabliczkę, która została uprzednio zerwana.

- ustawiono znaki ostrzegające przed dzikimi zwierzętami na ul. Reymonta, przyczyną są coraz częściej pojawiające się w tej okolicy sarny.

Wnioski oczekujące na realizację:

- wyeliminowanie przejazdu chodnikiem celem ominięcia progu zwalniającego na ul. Kletówki. Kierowcy jadący w kierunku "zetki" nagminnie omijają próg korzystając z obniżonego krawężnika. Sposób rozwiązania tego problemu jest rozważany. Pozostaje pytanie: po co kierowcy to robią, skoro i tak prawdopodobnie nie przejadą "zetki" przynajmniej bez przyhamowania?


ulica Kletówki

- rozważenie i ewentualne wyznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na ul. Wolności, gdzie znajduje się budynek użyteczności publicznej - Sąd Rodzinny, a także siedziba Fundacji i przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Rozważane:

- zamontowanie progu zwalniającego na ul. Wieniawskiego - obecnie jest tam znak ograniczający dopuszczalną prędkość do 30 km/h w obrębie kościoła od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do ul. Szopena dla jednego kierunku w celu bezpiecznego wycofywania pojazdów z parkingu na jezdnię ul. Wieniawskiego. Nie wiadomo, czy to rozwiązanie zostanie wprowadzone, ponieważ ulica Wieniawskiego ma duże natężenie ruchu i zamontowanie tam progu może nie być zasadne.

- wprowadzenie nakazu jazdy w prawo z ulicy bocznej Wyspiańskiego (równoległa do ul. Bema). Nakaz jazdy w prawo miałby ograniczyć groźne sytuacje. Zmiana spowoduje nadkładanie drogi i wykonywanie niebezpiecznego zawracania na ul. Wyspiańskiego przez kierujących, którzy chcieliby kontynuować jazdę w kierunku centrum miasta Krosna lub w stronę Jasła.


Skrzyżowanie ulic Lewakowskiego i Wolności.

- wyznaczanie kolejnego przejścia dla pieszych na ulicy Lewakowskiego w celu uporządkowanie ruchu pieszych przez skrzyżowanie z ul. Wolności. Prawo o Ruchu Drogowym mówi, że jeśli mamy do przejścia 100 m to przechodząc przez jezdnię mamy obowiązek skorzystania z tego przejścia. W obecnej sytuacji od skrzyżowania jest 60 m do istniejącego przejścia. Dodatkowo Prawo o Ruchu Drogowym pozwala przejść w obrębie skrzyżowania choć nie ma na nim wyznaczonych przejść dla pieszych.

Kontrola
Od 19 do 21 lutego prowadzona była kontrola problemowa z ramienia Wojewody Podkarpackiego dotycząca między innymi oznakowania dróg zarządzanych przez prezydenta Krosna. W wyniku kontroli 25 ulic - nie stwierdzono wadliwego oznakowania. Usterki dotyczyły wymiany wyblakłych znaków, odsłonięcia tarcz znaków przez rosnące w pasach drogowych drzewa, odnowy oznakowania poziomego lub doprowadzenia do odpowiedniego stanu oznakowanie (oczyszczenie, wyprostowanie itp.) Krośnieński urząd zapewnia, że wykazane usterki są w trakcie likwidacji.

pd
Fot. KrosnoCity.pl

  • autor: pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021