Logo
Wydrukuj tę stronę

Piotr Przytocki napisał list do mieszkańców sąsiednich gmin

Po lewej Piotr Przytocki, po prawej dr Tomasz Soliński - zastępca prezydenta Krosna. Po lewej Piotr Przytocki, po prawej dr Tomasz Soliński - zastępca prezydenta Krosna. Fot. KrosnoCity.pl

Prezydent Krosna zwraca się do mieszkańców Krościenka Wyżnego i Miejsca Piastowego uzasadniając potrzebę zmiany granic miasta.

REKLAMA


Trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Krosna. wójtowie Miejsca Piastowego i Krościenka Wyżnego zachęcają własnych mieszkańców do wyrażenia sprzeciwu. Tymczasem prezydent Krosna Piotr Przytocki zwrócił się do mieszkańców sąsiednich gmin. Prezydent podkreśla, że teren "lotniska Iwonicz" stał odłogiem, a zaplanowane przez Krosno inwestycje będą korzystne dla wszystkich. Piotr Przytocki przekonuje sąsiadów Krosna, że zawarty pod koniec ubiegłego roku kompromis uwzględnia interesy ich gmin.

Poniżej pełna treść listu prezydenta Krosna.

Szanowni Mieszkańcy Gmin Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne,

Zwracam się do Państwa bezpośrednio, ponieważ w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nieścisłości, a nawet oszczerstw dotyczących poszerzenia granic Krosna. Kiedy w grudniu 2017 roku, miasto po długich negocjacjach, za wielomilionową kwotę zakupiło teren byłego lotniska, który od lat "stał odłogiem" byliśmy przekonani, że korzyści płynące z inwestycji na tym terenie będą odczuwalne nie tylko dla miasta, ale i sąsiednich gmin. Nie jest prawdą, że Krosno chce cokolwiek zawłaszczyć i zmarginalizować pozostałe gminy - zakup lotniska dokonany był zgodnie z prawem, uczciwie, z pieniędzy miejskiego budżetu, a więc z kieszeni naszych mieszkańców. Nie powinien zatem dziwić fakt, iż kolejnym krokiem jest włączenie naszej własności w obszar miasta. Dziwi jednak, że zamiast zgody i zrozumienia "zdegradowana łąka" wykorzystywana jest do celów kampanii wyborczych i budowania konfliktu pomiędzy mieszkańcami.

Od początku byliśmy otwarci na współpracę z ościennymi gminami. Pod koniec ubiegłego roku udało się wypracować kompromis, dzięki któremu w granicach administracyjnych Gminy Miejsce Piastowe ma pozostać obszar o powierzchni ok. 11 ha, a w  Gminie Krościenko Wyżne - ok. 18,47 ha - w tym m.in. boiska sportowe, pomnik papieski, strefy przyległe do zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą drogową oraz znaczna rezerwa terenu, którą można zagospodarować zgodnie z potrzebami, np. na cele inwestycyjne.

Jestem przekonany, że wypracowane porozumienie uwzględnia interesy wszystkich sąsiadów. Wprowadzenie w życie naszych zamierzeń powinno doprowadzić do wzmocnienia pozycji całej południowej części Podkarpacia, zarówno w województwie, jak i w Polsce. Wierzę, że dzięki dialogowi oraz współpracy ze strony wszystkich trzech gmin będziemy mogli właściwie wykorzystać potencjał tego terenu, z pożytkiem dla Mieszkańców.

Planowane przez miasto inwestycje pozwolą rozwiązać problemy komunikacyjne - zmiana granic umożliwi wybudowanie drogi, która połączy Krosno z projektowaną obecnie drogą ekspresową S-19, a jednocześnie usprawni dojazd do Miasta wszystkim, którzy tutaj pracują, uczą się lub przyjeżdżają w innych sprawach. Będzie to dogodny dojazd także dla Mieszkańców Gmin Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne.

Wokół drogi planowane jest utworzenie strefy przeznaczonej pod innowacyjne inwestycje przemysłowe i usługowe. Dzięki doskonałej lokalizacji będzie ona atrakcyjna nie tylko dla lokalnych przedsiębiorców, lecz także dużych firm zewnętrznych planujących strategiczne inwestycje. Mogą tutaj powstawać nowoczesne, wysokopłatne miejsca pracy, przyczyniające się do poprawy jakości życia i zahamowania emigracji młodych ludzi.

Realizacja planów dotyczących zaktywizowania tego obszaru będzie wymagała ogromnego wysiłku, w tym znacznych nakładów finansowych.

W tej sprawie bardzo potrzebna jest zgoda, konsensus oraz współdziałanie naszych samorządów.
Proszę Państwa o wyrażenie poparcia dla proponowanej zmiany granic podczas konsultacji społecznych. Wspólnie wykorzystajmy szansę, która pozwoli na rozwój naszej małej ojczyzny.

Z poważaniem
Prezydent Miasta Krosna
Piotr Przytocki

pd

  • autor: pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021