Logo
Wydrukuj tę stronę

"Zielone światło" dla jerzyków

W roku 2017, w ramach z Budżetu Obywatelskiego, zrealizowano zadanie polegające na zamontowaniu 400 szt. budek lęgowych dla jerzyków, w celu ograniczenia populacji komarów na terenie miasta Opola. W roku 2017, w ramach z Budżetu Obywatelskiego, zrealizowano zadanie polegające na zamontowaniu 400 szt. budek lęgowych dla jerzyków, w celu ograniczenia populacji komarów na terenie miasta Opola. Fot. opole.pl

Obywatelski projekt otworzył możliwość poprawy warunków dla żyjących w Krośnie jerzyków - ptaków, które są prawdziwym pogromcami komarów. W ostatnich latach w wielu miastach prace przy ocieplaniu budynków zaczęły zagrażać populacji jerzyków. Mieszkańcy Krosna zwrócili na to uwagę.

REKLAMA


Zaczęło się jeszcze przed tegoroczną "plagą komarów". W 2018 roku do budżetu obywatelskiego został zgłoszony projekt "Jerzyki w Mieście".

- Projekt został pozytywnie zweryfikowany jednakże z uwagi na małą liczbę głosów nie został wybrany do realizacji. Ponieważ projekt jest ważny dla zachowania różnorodności gatunków w mieście rozpoczęto w bieżącym roku działania mające na celu zwiększenie populacji jerzyków w mieście - informuje Iwona Walaszczyk, naczelnik wydziału ochrony środowiska.

Po przeprowadzeniu konsultacji z ornitologami zadanie zostało podzielone na 2 etapy:

Etap 1: w roku 2019 zostanie wykonanie opracowanie ornitologiczne, które ma zawierać między innymi zdjęcia, mapy oraz wnioski i wskazania dotyczące możliwości zwiększenia populacji jerzyków. W ramach 1 etapu przeprowadzony zostanie przegląd budynków z uwzględnieniem nasłuchu i obserwacji ich najbliższego otoczenia oraz kontrole budynków na których mają zawisnąć budki.

Efektem 1. etapu ma być określenie populacji jerzyka w wytypowanych obszarach oraz wyznaczenie budynków na których zostaną zamontowane budki. Zakończenie pracy ornitologa jest przewidziane w październiku. Następnie w planie budżetu na rok 2020 zostaną przewidziane środki na montaż budek.

Etap 2, czyli montaż budek i akcja edukacyjna, został zaplanowany na 1 kwartał 2020 roku.

Wstępnie określono rejony objęte akcją:
- Szkoła na os.Traugutta,
- Urząd Miasta ul Lwowska i ul. Staszica,
- Szkoła ul. Bohaterów Westerplatte,
- Szkoła/basen ul. Wojska Polskiego,
- RCKP ul. Kolejowa,
- Budynki PWSZ w rynku,
- Budynek CDS w rynku,
- Szkoła ul. Magurów,
- Poradnia dla dzieci i młodzieży ul. Grodzka.

Nie jest to oczywiście ostateczna lista. Szczegółowy zakres działań związanych z ochroną jerzyka będzie ustalany po zakończeniu obserwacji prowadzonych przez ornitologa.

Bardzo wilgotny maj sprzyjał rozwojowi komarów. Dokuczliwe insekty sprawiły, że dzisiaj już wszyscy i wszędzie mówią o montowaniu budek dla jerzyków. Dzięki wnioskowi złożonemu w ubiegłym roku przez pasjonatów ochrony środowiska Krosno już podejmuje działania.

pd

  • autor: pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021