Logo
Wydrukuj tę stronę

Radni powiatu krośnieńskiego przeciw zmianie granic Krosna

Radni powiatu krośnieńskiego przeciw zmianie granic Krosna Fot. Powiat Krośnieński

Radni powiatu krośnieńskiego negatywnie zaopiniowali zmianę granic powiatu polegającą na włączeniu części terenów położonych w granicach administracyjnych gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe do terytorium miasta Krosna. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

REKLAMAProjekt uchwały wraz z uzasadnieniem na sesji 6 lutego br. szczegółowo przedstawił wicestarosta Andrzej Guzik.  

Prezydent Miasta Krosna zwrócił się 3 grudnia 2018 r. z wnioskiem o wyrażenie opinii przez Radę Powiatu Krośnieńskiego w sprawie poszerzenia granic miasta o część terenów położonych w powiecie krośnieńskim: w gminie Krościenko Wyżne - część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne oraz w gminie Miejsce Piastowe - część obrębu ewidencyjnego Targowiska i Łężany.

Przed wyrażeniem opinii konieczne było przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe, które za pośrednictwem strony internetowej odbyły się w dniach od 7 do 25 stycznia 2019 roku. W konsultacjach łącznie wzięło udział 612 osób. Spośród 597 ważnie udzielonych odpowiedzi 482 osoby były przeciw, natomiast 114 wyraziło akceptację na przyłączenie tych terenów do Krosna.

- Zarząd Powiatu, rekomendując Radzie wyrażenie negatywnej opinii w przedmiotowej sprawie, kierował się m.in. wynikami konsultacji, zdaniem lokalnych społeczności, a także faktem, że gmina Miejsce Piastowe nie mogła skorzystać z przysługujących jej praw choć Rada Gminy zabezpieczyła odpowiednie środki na wykup prawa do użytkowania wieczystego części lotniska położonego w granicach gminy. Rozpatrując tę kwestię warto podkreślić, że powiat broniąc integralności terytorialnej gmin Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne broni swoich granic. Nie oznacza to oczywiście, że jesteśmy przeciw rozwojowi miasta Krosna, które odgrywa kluczową rolę w południowej części województwa. Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby wypracowanie kompromisu w kwestii wspólnego wykorzystania terenu lotniska - podkreślił wicestarosta Andrzej Guzik.

Ostateczną decyzję w sprawie zmiany granic podejmie Rada Ministrów po przedłożeniu wniosku przez Radę Miasta Krosna wraz z wymaganymi dokumentami, w tym opinią Rady Powiatu Krośnieńskiego.  

Zobacz także:
- Sąsiednie gminy przeciw poszerzeniu Krosna
- Konsultacje społeczne zmiany granic Krosna

(eb)

  • autor: eb

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021