Logo
Wydrukuj tę stronę

Charakterystyka kredytu konsumpcyjnego

zdj. ilustracyjne zdj. ilustracyjne Fot. sxc.hu

Działalność kredytowa jest podstawowym obszarem funkcjonowania instytucji bankowej. Ludzie chętnie korzystają z kredytowych produktów bankowych, co pokazują statystyki. Czym właściwie jest kredyt? Jest to umowa pisemna zawarta pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Instytucja bankowa zobowiązuje się do udostępnienia określonej kwoty na określony cel oraz czas, a kredytobiorca musi ją wykorzystać zgodnie z umówionym wcześniej przeznaczeniem, a ponadto zwrócić bankowi całą kwotę wraz z kosztami związanymi z prowizją oraz z odsetkami. Kredyt bankowy związany jest z trzema podstawowymi cechami: terminowość, zwrotność oraz oprocentowanie.

REKLAMA


Kredyt konsumpcyjny jest szczególnym rodzajem kredytu bankowego. Wyróżnia się tym, że jest udzielany osobom fizycznym na konkretne potrzeby konsumpcyjne, np. lodówkę, samochód czy wycieczkę turystyczną. Każde zobowiązanie musi posiadać zabezpieczenie. W przypadku tego produktu zabezpieczeniem są najczęściej dochody kredytobiorcy, a rzadziej poręczenie innej osoby. Wysokość kredytu jest ograniczona i zależy od zdolności kredytowej osoby zaciągającej pożyczkę.

Kredyty konsumpcyjne dzielą się na gotówkowe oraz bezgotówkowe. W pierwszym przypadku klient banku otrzymuje gotówkę do ręki lub na rachunek bieżący. Bezgotówkowość drugiego typu kredytu polega na tym, że środki finansowe są przekazane sprzedawcy w celu opłacenia towarów nabytych przez kredytobiorcę. Drugi podział polega na rozróżnieniu kredytów konsumpcyjnych spłacanych jednorazowo oraz w systemie ratalnym (zwykle miesięcznym). Tego rodzaju usługi konsumpcyjne nie służą generowaniu zysków finansowych, tylko przeznaczone są do bezpośredniego wykorzystania przez konsumenta.

Umowa o kredyt powinna być sporządzona na piśmie, a jej kopia musi trafić do kredytobiorcy. Zawiera ona najważniejsze informacje, tj. warunki i koszty kredytu, wysokość efektywnej rocznej stawki oprocentowania i okoliczności jej zmiany. Może być także określony całkowity koszt kredytu zamiast informacji dotyczących oprocentowania.

Wyliczenie kredytu konsumpcyjnego uzależnione jest od wysokości stałych oraz zmiennych stóp procentowych. Znajduje się on w ofercie każdej dużej instytucji bankowej, a każda z nich ma inną strategię sprzedażową, dzięki czemu klienci mają szansę na znalezienie najlepiej dopasowanej do siebie oferty kredytu konsumpcyjnego.

  • autor: Redakcja

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021