Logo
Wydrukuj tę stronę

Kto i do kiedy powinien złożyć zeznanie PIT 38?

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne

Skomplikowany system podatkowy funkcjonujący w Polsce nie omija inwestorów. Ci z nich, którzy osiągnęli zyski na giełdzie zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji PIT 38. Obok wskazania konkretnego źródła przychodów podatnik musi rozliczyć swoje zyski według określonych terminów i stawek.

REKLAMAZobowiązani do złożenia PIT 38
Szczegółowe informacje na temat osób zobowiązanych do złożenia deklaracji PIT 38 zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. To również tam znaleźć można dane na temat przychodów, jakie muszą zostać wykazane na składanym formularzu. Uzupełnione rozliczenie PIT 38 do właściwego Urzędu Skarbowego zobowiązane są złożyć osoby, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z:

- odpłatnej sprzedaży udziałów w spółkach z osobowością prawną, papierów wartościowych oraz pożyczonych papierów wartościowych, a także pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw wynikających z nich,

- przejęcia akcji w spółkach posiadających osobowość prawną,

- objęcia wkładów w spółdzielniach w miejsce niepieniężnego wkładu, którym nie może być przedsiębiorstwo oraz jego zorganizowana część,

- inwestycji uzyskanych poza Polską, które jednocześnie nie zostały zwolnione z obowiązku opodatkowania; należy wskazać je w PIT/ZG, czyli załączniku do deklaracji.

Odmiennie, niż w przypadku formularza PIT 36 deklaracji oznaczonej numerem PIT 38 nie można złożyć wspólnie z małżonkiem. Ustawodawca wymaga, by osoby osiągające przychody z wyżej wymienionych źródeł składały swoje deklaracje PIT oddzielnie.

Termin składania deklaracji
Podatnicy rozliczający się z Urzędem Skarbowym poprzez deklarację PIT 38 mogą zrobić to w formie tradycyjnej deklaracji papierowej lub elektronicznej. W obu przypadkach obowiązujący termin złożenia formularza we właściwym urzędzie mija wraz z upływem 30 kwietnia danego roku. Elektroniczna forma deklaracji PIT 38 jest wyjątkowo prosta do złożenia, gdyż propozycja jej wyglądu generowana jest automatycznie przez administrację podatkową. Ta, na bazie danych uzyskanych od podatników, do połowy marca opracowuje wstępny zarys formularza PIT 38. Po jego dokładnym sprawdzeniu płatnik powinien je zaakceptować, podpisać i wysłać do właściwego urzędu w terminie nieprzekraczającym 30 kwietnia.

O obowiązującym terminie złożenia deklaracji podatkowej powinny pamiętać szczególnie te osoby, które przed 30 kwietnia planują opuścić teren Polski, a posiadają ograniczony obowiązek podatkowy i nie zamieszkują jej terenu na stałe. Ich formularz także może przybrać dowolną formę dokumentu papierowego lub elektronicznego.

Zanim przystąpisz do rozliczenia
Podstawą do uzupełnienia zeznania PIT 38 są dokumenty wystawiane przez biura maklerskie. Informacje na temat przychodów uzyskanych z tytułów kapitałów pieniężnych podawane są podatnikowi przez biura na formularzu PIT 8C. Co ważne, do prawidłowego uzupełnienia deklaracji PIT 38 niezbędne jest posiadanie zeznań PIT 8C od wszystkich biur maklerskich, z jakich podatnik korzystał w danym roku. Z kolei, gdy sprzedaż dokonana została z pominięciem rachunku inwestycyjnego PIT 38 należy wypełnić samodzielnie.

Podobnie jak pozostali podatnicy, tak i osoby zobowiązane do złożenia zeznania PIT 38 mają czas na jego dostarczenie do właściwego Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia danego roku. Zarówno forma elektroniczna, jak i papierowa uzupełniona powinna być w oparciu o wszystkie zyski, które podatnik osiągnął z kapitałów pieniężnych- nie tylko te, których sprzedaż odbyła się na rachunku inwestycyjnym. Warto pamiętać, by deklarację PIT 38 składać oddzielnie, a nie wspólnie z małżonkiem.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.

 

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020