Logo
Wydrukuj tę stronę

Znamy szczegóły porozumienia Krosna z Orange

Kilka dni temu prezydent Krosna podpisał porozumienie o współpracy z Orange Polska. Jakie korzyści będzie miała firma, a jakie miasto?

REKLAMA


Porozumienie o współpracy podpisano w obecności lokalnych mediów: Orange wprowadza nowy światłowód do Krosna

Porozumienie jest w istocie listem intencyjnym, w którym obie strony deklarują tworzenie wspólnych projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Część zobowiązań po stronie Orange, to w istocie działania promocyjne samej firmy, lub jej korzyści ze współpracy z miastem. Orange deklaruje np., że będzie korzystać z obiektów gminy, przeprowadzi spotkania z mieszkańcami oraz dostarczy materiały promocyjne.

Z drugiej strony Miasto Krosno zapewni pomoc w tych działaniach. Informacje o projekcie Orange będą zamieszczane na stronach urzędu i podległych jednostek. Plakaty informacyjne znajdą się nawet w szkołach i przedszkolach. Miasto pomoże też w organizacji spotkań przedstawicieli firmy z mieszkańcami.

W porozumieniu zadeklarowano, że Miasto i Orange rozważa współpracę przy przygotowaniu wspólnych wniosków o dofinansowanie dotyczących społeczeństwa informacyjnego.

Zobacz treść porozumienia:

pd

  • autor: pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021