Logo
Wydrukuj tę stronę

Nie dla zmiany granic Krosna. Gminy i powiat są przeciw

Nie dla zmiany granic Krosna. Gminy i powiat są przeciw Fot. gmina Miejsce Piastowe

Mieszkańcy sąsiednich gmin są przeciwko zmianie granic Krosna. Tak wynika z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Frekwencja była bardzo wysoka. Przeciw zmianie granic opowiedziała się Rada Powiatu Krośnieńskiego. Tymczasem samo Krosno nie złożyło wniosku o zmianę granic.

REKLAMA


Przeprowadzono gminne konsultacje społeczne w sprawie zmian granic Krosna w gminach Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się przeciw przejęciu przez miasto części ich terenu.

W gminie Miejsce Piastowe konsultacje przeprowadzono w miejscowościach, których dotyczą planowane zmiany: w Targowiskach i w Łężanach. W Targowiskach frekwencja wyniosła ponad 41%. Za włączeniem lotniska do Krosna było tylko 21 osób. Na "NIE" głosowało aż 856. W Łężanach frekwencja wyniosła 21 %. "ZA" głosowało 25 osób, na "NIE" było 324.

- Dziękuję mieszkańcom za dobitne wyrażenie opinii w tym ważnym temacie! - mówi wójt Miejsca Piastowego Marek Klara.

W Krościenku Wyżnym trwa liczenie głosów po zakończonych konsultacjach. Nieoficjalnie wiemy, że frekwencja mogła być jeszcze wyższa niż w Miejscu Piastowym, a sprzeciw wyraziło około 97% mieszkańców.

Wójtowie Miejsca Piastowego i Krościenka Wyżnego deklarują otwartość i gotowość do rozmów. Marek Klara, wójt Miejsca Piastowego przypomina, że to z ich inicjatywy wyszedł pomysł zakupu przez gminy lotniska od banku. W wywiadzie do KrosnoCity.pl stwierdził, że gdyby prezydent Krosna chciał rozmawiać i szanował sąsiadów, to już w tym roku wszyscy świętowaliby zgodnie zmianę granic.

- Zarówno gmina Krościenko Wyżne jak i gmina Miejsce Piastowe widziały możliwość współpracy z miastem Krosnem, aby ten teren wspólnie zagospodarować z korzyścią dla trzech gmin, dla powiatu i dla regionu - konsekwentnie mówi wójt Marek Klara.

Rada Powiatu przeciw
6 kwietnia radni powiatu krośnieńskiego negatywnie zaopiniowali zmianę granic powiatu krośnieńskiego polegającą na włączeniu części terenów położonych w powiecie krośnieńskim w gminie Krościenko Wyżne i w gminie Miejsce Piastowe do terytorium Gminy Miasto Krosno.

Przed wyrażeniem opinii przez Radę Powiatu Krośnieńskiego odbyły się konsultacje przeprowadzone przez powiat krośnieński z mieszkańcami gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe. Zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się przeciw.

Zanim radni przegłosowali uchwałę wysłuchano wójtów Miejsca Piastowego i Krościenka Wyżnego.

Podczas dyskusji radni zdecydowanie opowiedzieli się przeciw poszerzeniu granic Krosna, nie są natomiast przeciwni rozwojowi tego obszaru. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic powiatu krośnieńskiego została przyjęta jednomyślnie.

O zmianie granic Gminy Miasto Krosno zdecyduje ostatecznie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, ale dopiero po przedłożeniu wniosku przez samorząd Krosna wraz z wymaganymi dokumentami. Krosno jednak nie złożyło wniosku, co oznacza odroczenie całego procesu zmiany granic.

Portal KrosnoCity.pl od początku informuje o planach poszerzenia Krosna: Ekspansja Krosna: prezydent i radni chcą nowych terenów

Zobacz także:
- Poszerzenie Krosna: nie złożono wniosku
- W tym roku nie będzie poszerzenia Krosna? Jak plany ekspansji miasta widzi druga strona?
- "Tak" dla poszerzenia Krosna. Niska frekwencja w konsultacjach

pd

  • autor: pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021