KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Od końca 2008 r. z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor gminy usunęły, uprzednio wprowadzone przez siebie, informacje o zadłużeniu alimentacyjnym o łącznej wartości 1,07 mld zł. Świadczy to o skuteczności programu Dłużnik Alimentacyjny, w ramach którego Jednostki Samorządu Terytorialnego odzyskują należności, poprzez wprowadzanie dłużników alimentacyjnych do Rejestru BIG InfoMonitor. Taką możliwość prawną gwarantują gminom przepisy, które weszły w życie 1 października 2008 r.

Spłata 20 milionów złotych kredytu planowana jest na połowę 2020 roku. Ponad połowa tego kredytu przeznaczona jest na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Reszta na sfinansowanie deficytu w 2010 roku.

Strona 5 z 5

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?