Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Dom Ludowy w Polance po modernizacji. Rusza Lokalne Centrum Aktywności

Dom Ludowy w Polance po modernizacji. Rusza Lokalne Centrum Aktywności Fot. archiwum UMK

6 grudnia br. zakończył się pierwszy etap rewitalizacji realizowanej w ramach projektu pn. "Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej". Po zakończeniu inwestycyjnej części projektu Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance zyskał świeżo wyremontowane i wyposażone pomieszczenia oraz przyjazne otoczenie z licznymi atrakcjami zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ponadto sam budynek przeszedł gruntowną termomodernizację.

REKLAMA
Otwarcie obiektu po remoncie nastąpiło 10 grudnia... w dniu XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Krosna, podczas której radny z dzielnicy Polanka, Sławomir Bęben poruszył kwestie o informowaniu o istotnych wydarzeniach, w tym o czasie przekazania informacji o sesji nadzwyczajnej, a także o wysyłaniu zaproszeń na znaczące uroczystości.

- Kompletnie nie rozumiem wysłania zaproszeń dzień wcześniej... chodzi mi o zaproszenie na otwarcie Domu Ludowego w Polance. Oczywiście nie mogłem być. Ludzie, którzy pracują nie są w stanie sobie wyskoczyć i powiedzieć wszystkim pracownikom "wy sobie siedźcie, a ja jadę, bo dostałem zaproszenie". Jest to dla mnie obraźliwe, jest to nie fair - mówi przy otwarciu sesji radny Sławomir Bęben, główny inicjator i działacz w sprawie Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance.

- Żałuję że pana nie było. Wyobrażałem sobie, że pan tam będzie. Mogę powiedzieć, jako osoba uczestnicząca w tym symbolicznym otwarciu, że pańska osoba została doceniona, wymieniona. Nie zawsze tak w życiu jest, że na wszystko się zdąży. Ja rozumiem pana żal, może nie złość, a żal, bo był pan jednych z tych jak pan radny Dudycz, Byczyński, Biały, który zabiegał o to, żeby to co tam się dzisiaj stało, żeby się stało. Rozumiem rozgoryczenie. Zaproszenia nie zostały przeze mnie wysyłane. Nic więcej do tego nie będę dodawał - mówił na sesji Zbigniew Kubit, przewodniczący Rady Miasta Krosna.

Lokalne Centrum Aktywności
Niebawem rozpocznie się nowy i jednocześnie najistotniejszy etap rewitalizacji - swoją działalność rozpocznie Lokalne Centrum Aktywności. Nad przygotowaniem ciekawej oferty zajęć aktywizacyjnych dla mieszkańców czuwać będzie Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, które przygotuje również ofertę zajęć kulturalnych.

- Wierzę, że podjęte przez Miasto działania w zakresie rewitalizacji społecznej przyniosą wymierne efekty w postaci większego zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz rozwoju zarówno osobistego jak i lokalnych grup, zacieśniając tym samym więzi społeczne i wzajemne relacje mieszkańców - mówi Piotr Przytocki - prezydent Krosna.

- W działalność Centrum chcemy włączyć przede wszystkim mieszkańców Dzielnicy Polanka objętych obszarem rewitalizacji oraz lokalne stowarzyszenia. Istotną część oferty stanowić mają zajęcia szkoleniowo-edukacyjne, skierowane przede wszystkim do osób bezrobotnych lub z różnych względów wykluczonych - informuje dr Tomasz Soliński - zastępca prezydenta Krosna.

Powyższe działania są możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Miasto Krosno środków na realizację projektu, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dla inwestycji uzyskano dofinansowanie w wysokości prawie 1,5 mln zł  przy całkowitym koszcie inwestycji około 2,8 mln zł.

Projekt zakłada również rewitalizację budynku "Zgoda" będącego własnością partnerów projektu - Muzeum Podkarpackiego w Krośnie oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na koniec 2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 462 781,60 zł, przy 7 784 035,87 zł dofinansowania  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktywizować będą w Domu Ludowym
10 grudnia podczas XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Krosna, radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna". Informację na ten temat przedstawiła kierownik Centrum Integracji Społecznej - Laura Starowiejska.

Sprawę dofinansowania, która miała być konsekwencją podejmowanej uchwały, podniósł pod koniec sesji radny Tomasz Biały. - Chciałbym złożyć zapytanie, czy nie zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez panią kierownik CISu. Poszukałem i nie widzę jeszcze, by było ogłoszenie wyników projektów przeznaczonych do dofinansowania w RPO - mówił radny Tomasz Biały. Odpowiedź na to pytanie radny otrzyma na piśmie.

Projekt za ponad milion złotych
Całkowita wartość projektu, który realizowany będzie w latach 2020 - 2023, wynosi 1.076.196,00 zł, w tym wysokość wnioskowanego dofinansowania 1.022.386,20 zł, wysokość wkładu własnego w postaci pieniężnej 17.159,80 zł, wysokość wkładu własnego w postaci niepieniężnej 36.650,00 zł.

Projekt realizowany będzie w ramach partnerstwa pomiędzy: Liderem projektu - Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie, a Partnerem - Gminą Miasto Krosno. Zadania przewidziane w projekcie do realizacji przez Partnera zrealizowane zostaną przez samorządową jednostkę budżetową Gminy Miasto Krosno - Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.

W ramach pokrycia wkładu własnego niepieniężnego Gmina Miasto Krosno udostępni w celu realizacji zadania pomieszczenia na I piętrze Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance przy ul. Ks. S. Decowskiego 46, objęte rewitalizacją zgodnie z projektem pn. "Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: VI. Spójność przestrzenna, Działanie: 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej).

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno - zawodowe w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r. 56 osób (w tym min. 32 kobiet) w wieku 18-64 lat, mieszkańców miasta Krosna, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenie określonym jako zdegradowany społecznie, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, kwalifikujących się do objęcia jej wsparciem lub będących osobami niepełnosprawnymi, poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej instrumenty kompleksowej aktywizacji społeczno - zawodowej.

Więcej na temat podjętej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna" można przeczytać - tutaj.

red., /umk/
Fot. archiwum UMK

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj