Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Rok 2019 i COVID-19 w krośnieńskim szpitalu i pogotowiu

Rok 2019 i COVID-19 w krośnieńskim szpitalu i pogotowiu Fot. KrosnoCity.pl

O sytuacji w krośnieńskim szpitalu i pogotowiu ratunkowym podczas pandemii COVID-19 mówiono na ostatniej sesji Powiatu Krośnieńskiego (1 lipca). Dyrektorzy tych placówek przedstawili raporty i sprawozdania z działań bieżących oraz za okres 2019 roku.

REKLAMAPierwszą informację przedstawiła dyrekcja szpitala w Krośnie. Mówiono o organizacji, bezpieczeństwie, działalności poradni i oddziałów. Dyrekcja przedstawiła również dane dotyczące badań w kierunku COVID-19 wykonanych u pracowników placówki.

Bezwzględne środki ostrożności
Trakty komunikacyjne w szpitalnych budynkach zostały odpowiedni oznakowane, zainstalowano domofony oraz tablice informacyjne.  Osoby, które wchodzą na teren szpitala mają mierzoną temperaturę, wypełniają ankietę. Większość planowanych wizyt i zabiegów została odwołana.

- Od momentu ogłoszenia stanu epidemiologicznego krośnieński szpital wprowadził działania prewencyjne. Przede wszystkim ograniczono odwiedziny na szpitalnych oddziałach. Obecnie do szpitala mogą wchodzić tylko osoby odwiedzające swoich bliskich, którzy są w ciężkim stanie - mówił Piotr Czerwiński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

- Wprowadzono tak zwaną segregację pacjentów. Przeorganizowaliśmy również Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Obowiązują dwie ścieżki przyjmowania pacjentów. Wejście główne oraz na SOR. Osoby, które tam się kierują - najpierw przechodzą weryfikację w specjalnym namiocie ustawionym przed budynkiem. Obecnie w poradniach są ustalane konkretne godziny przyjęć pacjentów, aby zminimalizować ryzyko kontaktu - dodaje Piotr Czerwiński.

"Drive thru"
Przy szpitalu uruchomiono specjalny mobilny punkt do przeprowadzania testów na koronawirusa "drive thru". Z punktu mogą bezpłatnie korzystać osoby przebywające na kwarantannie. "Drive thru" aktualnie służy osobom, które wyjeżdżają do sanatorium i potrzebują zaświadczenia, że są zdrowe.

Dane statystyczne od stycznia do maja 2020 r. w porównaniu do tego samego okresu roku 2019 przedstawiła Katarzyna Krygowska, zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych.

- Liczba hospitalizowanych pacjentów spadła o około 30% w roku bieżącym, obłożenie łóżek w porównaniu do innych wysokospecjalistycznych szpitali było wysokie na poziomie 67 %, ale do roku ubiegłego spadło o około 20%. W poradniach szpitalnych przyjęliśmy o około 40 % mniej pacjentów, w tym okresie udzielono ponad 6 tysięcy teleporad - wylicza dyrektor Katarzyna Krygowska.

W przypadku liczby przyjętych pacjentów na SOR i POZ również odnotowano zmniejszenie liczby pacjentów o ok. 30%.

Kwarantanna dla personelu
Kwarantanną w warunkach szpitalnych objętych było 36 pracowników szpitala, w  warunkach domowych przebywało 53 i indywidualnych 10. Blisko 400 pracowników przebadano na COVID-19, a u około 40 % wykonano badania przesiewowe, serologiczne, które wykonuje się już po okresie zachorowania.

Ograniczenie działalności i wznowienia
Od 18 marca br. w związku z sytuacją epidemiologiczną krośnieński szpital ograniczył udzielanie świadczeń w większości zakresów, wstrzymano przyjęcia planowe do wszystkich oddziałów, ograniczono przyjęcia pacjentów do poradni specjalistycznych.

Od 1 maja pracuje Oddział Rehabilitacji. Od 18 maja przyjmowani są pacjenci w Poradniach Urazowo-Ortopedycznej, Kardiologicznej, Chirurgii Onkologicznej, Zdrowia Psychicznego. Od 2 czerwca wznowiono działalność pozostałych poradni i pracowni diagnostycznych oprócz pracowni Endoskopii. Od 22 czerwca przyjmowani są pacjenci do oddziałów szpitalnych.

Studenci wracają na praktyki
Od 13 lipca szpital przyjmuje studentów na praktyki. - Zdajemy sobie sprawę, że jest to duże zagrożenie - mówi dyrektor Piotr Czerwiński.

Wsparcie
W okresie pandemii szpital w Krośnie otrzymał olbrzymie wsparcie od lokalnej społeczności, zarówno pomoc rzeczową od środków spożywczych przez środki higieny i artykuły chemiczne, po wsparcie finansowe. Katarzyna Krygowska podziękowała w imieniu dyrekcji, pracowników i pacjentów krośnieńskiej lecznicy mieszkańcom regionu i instytucjom, którzy nie pozostali obojętni w tym trudnym okresie i pomagali w miarę swoich możliwości.

Inwestycje
Szpital przeprowadził szereg inwestycji w roku ubiegłym są to m.in. remont schodów głównych, przebudowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, budowa chodnika czy budowa zatoczki dla wysiadających. W okresie sprawozdawczym szpital uruchomił Poradnię Alergologiczną dla dzieci oraz Poradnię Chorób Zakaźnych dla Dzieci z Punktem Konsultacyjnym Szczepień dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka.

Z życia i działalności krośnieńskiego pogotowia
Pogotowie Ratunkowe w Krośnie zabezpiecza pomoc medyczną dla ponad 159 tysięcy mieszkańców. Aktualną sytuację jednostki dotyczącą zagrożenia związanego z występowaniem koronawirusa przedstawił dyrektor - Andrzej Jurczak.

- Od 9 marca br. byliśmy w cały czas w kontakcie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. Uruchomiliśmy zespół transportowy tzw. covidowy, który był dedykowany dla osób z podejrzeniem albo już potwierdzonym koronawirusem. Wyjazdy w związku z COVID-19 dotyczyły nie tylko rejonu operacyjnego. Jeździliśmy również na polecenie Sanepidu, czy oddziałów zakaźnych - mówi Andrzej Jurczak.

- Od marca do czerwca odnotowaliśmy 123 wyjazdy. A polecenie wojewody zorganizowaliśmy także trzy zespoły wymazowe, które od 1 kwietnia do 8 czerwca przebadały 1161 osób. To była ciężka praca z którą przyszło nam się zmierzyć. Pacjenci ukrywali fakty np. powrotu z zagranicy czy złe samopoczucie. Dyrektor również podkreślił pomoc jaką otrzymali w tym trudnym okresie zarówno rzeczową jak i finansową od samorządów, instytucji i osób prywatnych. Obecnie sytuacja jest stabilna - dodaje.

Ciężki rok pracy dla pogotowia
W Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie funkcjonuje jeden zespół specjalistyczny "S" i sześć zespołów podstawowych "P" - to pierwszy i priorytetowy zakres działalności tej placówki.

W 2019 roku odnotowano 1514 wyjazdów zespołu specjalistycznego, 10 865 wyjazdów zespołów podstawowych i 2 222 wyjazdów zespołów transportowych dla POZ. W ramach umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Strażą Miejską przyjęto 1037 osób celem wykonania badań.

- Druga działalność to transport medyczny. Wykonujemy go na zlecenie lekarzy POZ w dni powszednie od godziny 7 do 18. Trzecia działalność to dyspozytornia skoncentrowana, obejmującą swoim zasięgiem pięć powiatów: dębicki, jasielski, krośnieński, strzyżowski i ropczycko-sędziszowski - dodaje Andrzej Jurczak.

Jednostka świadczyła także odpłatne usługi medyczne tj. badania lekarskie orzeczenia w ramach podpisanych umów z Policją i Strażą Miejską, dotyczące osób zatrzymanych i doprowadzanych przez przedstawicieli tych jednostek.

Dyrektor wymienił także szczególne zdarzenia jakie wystąpiły w roku 2019, które miały wpływ na działalność jednostki. Było to m.in. podpisanie Umowy Konsorcyjnej na wspólne występowanie w konkursie ofert na realizację świadczeń w Ratownictwie Medycznym w rejonie operacyjnym na rok 2019-2020, realizacja umowy na transport sanitarny w POZ, realizacja bieżącej umowy z Policją w zakresie badań osób zatrzymanych, zakup sprzętu medycznego do mechanicznego ucisku klatki piersiowej, ze środków pozyskanych od Wojewody Podkarpackiego i wkładu własnego.

Rok ubiegły krośnieńskie pogotowie zakończyło zyskiem finansowym w wysokości 9 609,09 zł.

(rdn), (eb)

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj