KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno: "Nie" dla gloryfikacji sowieckiej Rosji

Historyczna decyzja Rady Miasta Krosna. Bez głosu sprzeciwu podjęto uchwałę zmierzającą do usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika wybudowanego na "chwałę oręża rosyjskiego". Inicjatorami uchwały byli radni Klubu PiS, ale pomysł znalazł także poparcie rządzącego Klubu Samorządne Krosno.

REKLAMA


Projekt dotyczył przeniesienia cmentarza żołnierzy radzieckich, znajdującego się w centrum miasta, przy Placu Konstytucji 3 maja oraz rozbiórki samego pomnika.

Były wątpliwości co do sposobu

Radni rozważali, jak sformułować uchwałę, by była zgodna z prawem. Radny Paweł Krzanowski powiedział, że inicjatywa jest słuszna i nie ma powodu by temat odkładać na kolejny miesiąc. Przewodniczący Rady, Zbigniew Kubit, zwrócił się o dodanie poprawki podkreślającej, że jest to uchwała intencyjna. Dopisano: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Zgodnie z jej treścią wskazano prezydentowi kierunek działania, to jest doprowadzenie do usunięcia budzącego sprzeciw obiektu z przestrzeni publicznej.

Poruszono też kwestię kosztów. Radny Paweł Krzanowski zapewnił, że pod tym względem środki zapewnia wojewoda i IPN.

Nie było wątpliwości, co do meritum

Jedna z tablic na pomniku głosi "chwałę oręża rosyjskiego". Sam pomnik został wybudowany w 1945 r. na żądanie sowieckiego okupanta i od początku budził sprzeciw mieszkańców Miasta Krosna.

W szerokim uzasadnieniu projektu podkreślono, że istotą uchwały jest konieczność usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika załamującego fakty historyczne i głoszącego "chwałę oręża rosyjskiego". Wnioskodawcy podkreślili, że Sowiecka Rosja nie była wyzwolicielem, a agresorem, nie tylko w stosunku do Polski. W porozumieniu z Niemcami zaatakowała Polskę, ale dopuściła się również agresji wobec Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Wszędzie wejście Armii Czerwonej wiązało się z terrorem. Na zajętych terenach stosowano zbrodnicze i ludobójcze metody. Jedną z nich była głośna Zbrodnia Katyńska. Planów zniewolenia sąsiadów nie zmieniła tzw. "Wojna Ojczyźniana". Dla narodów Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Węgier, Czechosłowacji i Bułgarii, Armia Czerwona nie niosła wolności, tylko dalszy terror.

W uzasadnieniu nawiązano także do aktualnej sytuacji i prowadzonej przez Rosję wojny:

"Obecnie tę samą politykę Federacja Rosyjska prowadzi wobec Ukrainy. Pod pretekstem "wyzwalania kraju od faszystów", popełniane są zbrodnie, w tym na ludności cywilnej, a Rosja próbuje narzucić swoją wolę sąsiedniemu, niepodległemu narodowi. Tam także stosowane są tortury i masowe morderstwa, ukrywanie zwłok ofiar w bezimiennych grobach. Na zajętych terenach Rosjanie ustawiają także własne pomniki nawiązujące do komunistycznego reżimu i gloryfikujące rosyjską agresję. W związku z powyższym pomnik głoszący rosyjską narrację, pod którą kryje się zarówno terror sprzed 80 lat, jak i terror dzisiejszej wojny, nie powinien być eksponowany w przestrzeni publicznej w Krośnie".

Przewodniczący Zbigniew Kubit otwarcie wypowiedział się przed głosowaniem, że chciałby, żeby ten pomnik zniknął.

Radny Sławomir Bęben w dyskusji rozważał też inne opcje. - Ja bym zmienił tablice, zmienił opis. To jest historia. Może taki opis pokazywałby co Rosjanie nam zrobili i młodzi ludzie by o tym wiedzieli - mówił radny.

Głos zabrał radny Marcin Niepokój, przewodniczący Klubu Samorządne Krosno. Powiedział, że sam też zgłosił podobny wniosek podczas obrad Komisji Sportu i Turystyki. - Większość członków Komisji zagłosowało "za" i ten wniosek też trafi do Pana prezydenta - mówił radny Marcin Niepokój. Następnie dodał: - Opiekuję się rodziną z Ukrainy. Dziewczynka lat 9-10 po spacerze po Krośnie zadała mi pytanie, dlaczego jest tam pomnik radziecki. Nawet takie dziecko reaguje - podkreślał radny Niepokój.

Wiceprzewodniczący Rady, Krzysztof Babinetz przypomniał, że mija właśnie 32 lata od pierwszych wolnych wyborów samorządowych (sesja odbywała się w Dniu Samorządu Terytorialnego, uchwalonego na cześć tego wydarzenia). - Wielu mieszkańców miasta dziwi się, że po 32 latach ten pomnik jeszcze istnieje - mówił radny Babinetz.

Przed samym głosowaniem Zbigniew Kubit poinformował zwracając się do wnioskodawców: - Bez dyscypliny, poprzemy państwa projekt.

Przenieść cmentarz?

W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że ustawy o zakazie propagowania ustroju totalitarnego nie stosuje się wobec pomników umieszczonych na cmentarzach. Tym samym godne przeniesienie poległych jest niezbędne dla usunięcia także pomnika gloryfikującego Armię Czerwoną i "oręż rosyjski". Radni w uchwale zwrócili się też o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenu. Nie jest tajemnicą, że teren z sowieckim pomnikiem znajduje się w strefie zamieszkania w centrum miasta, które w zamierzeniu ma być terenem rekreacyjnym. Cmentarz i pomnik sowiecki do takiej funkcji zdecydowanie nie pasują.

Głosowanie

Uchwałę podjęto bez głosów sprzeciwu. 18 radnych głosowało "za". Wstrzymały się dwie osoby: Anna Dubiel i Anna Galert.

  • autor: Piotr Dymiński

3 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?