KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Rzecznik Praw Dziecka TPD w Krośnie zaprasza

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w KrośnieTowarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Krośnie informuje, iż przy naszym Oddziale powołany został społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD . Funkcję tę powierzono Panu Marianowi Dudzie. Program rzecznictwa praw dzieci  realizowany jest przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy współudziale jednostek terenowych TPD.

REKLAMA


 Dziecko jest istotą charakteryzującą się psychiczną i fizyczną niedojrzałością, stąd wynika potrzeba szczególnej opieki i ochrony prawnej. Rzecznik Praw Dziecka TPD, kierując się dobrem równością wszystkich dzieci wobec prawa, stoi na straży ich uprawnień  określonych w krajowych i międzynarodowych aktach prawnych.  Podejmuje działania oparte na założeniu, że najlepszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest jego rodzina i postępuje z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. W stosunku do rodziny rzecznik pełni wspierającą, doradczą, konsultacyjną.  Rzecznik Praw Dziecka TPD podejmuje działania na rzecz ochrony dzieci przed: przemocą w rodzinie, szkole i w środowisku rówieśniczym, przed wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz złym traktowaniem w każdej formie i postaci.

 

Masz problem: zadzwoń, napisz, przyjdź - zapraszamy.

 

Rzecznik Praw Dziecka pełni dyżur w biurze Oddziału Okręgowego  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie, ul. Woj. Polskiego 41 we wtorki  i czwartki od 12.00 do 17.00.
Tel. 013 43 26295, kom.666 030 648 (tel. całodobowo)
www.tpdkrosno.prv.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
W pozostałe dni tygodnia zgłoszenia spraw i problemów przyjmuje Biuro Oddziału w godz.8.30-15.00


Rzecznik stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:

 • prawa do wychowania w rodzinie
 • prawa do bezpieczeństwa w szkole i środowisku rówieśniczym
 • prawa do życia i ochrony zdrowia,
 • prawa do godziwych warunków socjalnych,
 • prawa do nauki


Zadania Rzecznika Praw Dziecka TPD:

 • podejmowanie spraw zgłaszanych do TPD osobiście przez dzieci, przez ich rodziców lub opiekunów
 • podejmowanie spraw zgłaszanych do TPD przez podmioty życia społecznego działające w imię dobra dziecka;
 • diagnozowanie zaistniałego problemu
 • prowadzenie mediacji w spornych sytuacjach rodzinnych, gdy są zagrożone, bądź naruszane prawa dziecka
 • podejmowanie bezpośredniej interwencji w sprawy i zjawiska wskazujące na naruszanie praw dziecka;
 • podejmowanie przed sądem i organami administracji publicznej , w charakterze czynnika społecznego, działań w imieniu lub na rzecz osób pozostających w zgodzie z zasadami prawnymi, celami statutowymi organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny;
 • edukacja dzieci, rodziców, nauczycieli w zakresie praw
 • udzielanie porad w zakresie prawa, wychowania i innych;
 • działania informacyjno – interwencyjne za pomocą komunikatorów: telefon oraz Internet.
 • animowanie aktywności społecznej na rzecz dobra dziecka,  tworzenie środowiskowych /lokalnych/ koalicji na rzecz ochrony praw dziecka (placówki, instytucje, organizacje, osoby znaczące, wolontariusze).
„Każde dziecko jest kimś wyjątkowym, ważnym i niepowtarzalnym”

 

Jeżeli masz poczucie, że Twoje prawa nie są dostatecznie wypełniane, nie wiesz co robić i nikt z Twoich najbliższych nie potrafi Ci pomóc:
 • skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Dziecka; napisz, zadzwoń, przyjdź - możesz liczyć na pomoc
 • każda Osoba i każda  sprawa zostanie poważnie potraktowana
Rzecznik,  przy pomocy przysługujących mu uprawnień, podejmie właściwe kroki służące dobru DZIECKA.
Marian Duda

 

 • autor: Marian Duda

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?