Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Pierwszy most na DK28 gotowy będzie w grudniu 2014 Polecamy

Podpisana została umowa z wykonawcą poszerzonego zakresu robót na krośnieńskiej "obwodnicy". Na przebudowę drogi krajowej, miasto uzyskało dodatkowe środki w kwocie 16 mln zł. Dzięki temu możliwa jest realizacja docelowego zakresu przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 28 na całym odcinku przebiegającym w granicach Miasta Krosna. Mówiono też o przejściu dla pieszych z “Guzikówki”.

REKLAMAUmowa z wykonawcą
Podczas konferencji prasowej 15 lipca podpisano umowę na poszerzenie zakresu robót na tak zwanej "obwodnicy".

Józef Wandas (Prezes Zarządu Rejonu Budowy Dróg i mostów - lider konsorcjum) podkreślał, jak ważne jest to, że właśnie miejscowa firma realizuje tę inwestycję. - Miejscowe firmy inaczej podchodzą do zadania - stwierdził. Zapewnił, że także podwykonawcy to lokalne firmy współpracujące ze spółką od 15 lat.

Prezydent Piotr Przytocki dodał - Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a nawet z wyprzedzeniem na pewnych robotach. Pogoda sprzyja - prezydent przekonywał, że do realizacji drugiego etapu jest dobrze przygotowany. - Dziennikarze się dziwią, że oddajemy w terminie - śmiał się Józef Wandas.

- Mamy przygotowany harmonogram robót. W pierwszej kolejności skupimy się na budowie mostu na Lubatówce. Chcemy go zrealizować w tym roku, do 15 grudnia - zapowiedział Piotr Szmyd, dyrektor kontraktu. - Mamy 15 km budowy urządzeń energetycznych, kanalizację, ciepłociąg do przebudowy, wodociąg. Zakres jest bardzo duży - dodał Piotr Szmyd.

Całkowita wartość wydatków w ramach przebudowy "obwodnicy" wynosi 156,5 mln zł, z czego dofinansowanie to prawie 120 mln zł. W drugim przetargu wybrano ofertę konsorcjum firm: Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie (partner). Za 42,9 mln zł wykonawca zbuduje m.in. drugą nitkę drogi krajowej od mostu na Lubatówce do myjni przy ul. Bieszczadzkiej przed skrzyżowaniem z ulicami Żniwną - Dmochowskiego, przebuduje skrzyżowania drogi krajowej z ulicami Grodzką i Wyszyńskiego, Lwowską oraz drogą "G", a także wybuduje dwa mosty na Lubatówce, odcinki dróg serwisowych oraz ekrany akustyczne.

- To marzenie o zrealizowaniu pełnego zakresu przebudowy obwodnicy jeszcze rok temu było bardzo mgliste i nierealne - mówił na konferencji prezydent Piotr Przytocki. Jego zastępca, Tomasz Soliński dodał: - Nie było tak na serio brane pod uwagę. Wartość projektu w zakresie podstawowym podchodziło pod tzw. "duży projekt". Wtedy rozmowa o poszerzeniu zakresu nie była możliwa. Dzięki rozstrzygnięciu przetargu mogliśmy o tym rozmawiać. Środki, które zostały jako oszczędności plus dodatkowe środki (16 milionów) mogły być przeznaczone na kolejny etap - mówił zastępca prezydenta.

Trwają prace
Rozpoczęte w listopadzie 2013 roku prace obejmują niemal cały odcinek przebiegającej w granicach miasta drogi krajowej nr 28. Wymieniana zostaje nawierzchnia, a w wielu miejscach także warstwy konstrukcyjne jezdni. Na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 28 z ulicami Rzeszowską, Krakowską - Popiełuszki, Tysiąclecia, Grodzką - Wyszyńskiego, Lwowską, droga "G", Żniwną - Dmochowskiego docelowo będzie funkcjonować sygnalizacja świetlna.

Największym placem budowy w ciągu drogi krajowej nr 28 jest węzeł Podkarpacka - Witosa. Powstaje tam bezkolizyjne skrzyżowanie w postaci dwóch wiaduktów. Budowany obecnie wiadukt zostanie udostępniony dla ruchu samochodowego w połowie sierpnia wtedy ruszy budowa drugiego wiaduktu i kolejne elementy węzła.


Wizualizacja: Infra-Project

Pod wiaduktami przeprowadzona zostanie ul. Witosa, która połączy się z ul. Jagiellońską.

Przejście na "Guzikówkę"
Pod wiaduktem ma też prowadzić przejście dla pieszych i rowerzystów. Leszek Ziarkowski, zastępca naczelnika Wydziału Drogownictwa zapewnia, że będzie to rozwiązanie bezpieczne, ale mieszkańcy będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenia. Na czas robót wykonawca będzie starał się utrzymać obecnie funkcjonujące przejście. Jednak już dzisiaj urzędnicy i wykonawca zapowiadają, że możliwa jest sytuacja, w której ze względu na prowadzone prace obecne przejście dla pieszych będzie niedostępne, a przejście pod wiaduktem jeszcze nie będzie funkcjonować - Wtedy pozostaje tylko przejście przy ul. Czajkowskiego - stwierdza Leszek Ziarkowski.

Prace drugiego etapu wkrótce ruszą
W pierwszej kolejności wykonawca drugiego etapu przetargu przystąpi do budowy obiektów mostowych na potoku Lubatówka. Prace obejmą prawy obiekt mostowy (jadąc w kierunku Sanoka) i powinny zakończyć się jeszcze w 2014 roku. W drugim etapie wyburzona zostanie stara przeprawa, a w jej miejscu ruszy budowa lewego mostu.

Poszerzony zakres prac przy przebudowie "obwodnicy" będzie miał też inne efekty:
- wybudowane zostaną nowe odcinki chodników i ścieżek rowerowych,
- powstaną odcinki ekranów dźwiękochłonnych od skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z ulicą Czajkowskiego do skrzyżowania DK 28 z ul. Lwowską
- osiedle przy ulicy Piastowskiej zostanie skomunikowane poprzez nowy odcinek drogi zbiorczej z wjazdem na ul. Grodzką
- ul. Dmochowskiego będzie pełnić funkcję drogi serwisowej z początkiem przebiegu na wysokości Dyrekcji Lasów Państwowych
- powstanie nowe skrzyżowanie z przyszłą drogą "G" wyposażone w wyspę centralną oraz sygnalizację świetlną
- droga krajowa zostanie wyposażona w elementy bezpieczeństwa ruchu m.in.: bariery energochłonne, wygrodzenia łańcuchowe, oznakowane przejścia dla pieszych oraz nowe zatoki autobusowe.

Terminarz najbliższych prac
Do jesieni 2014 r. planowane jest oddanie do ruchu odcinka: od ul. Bema (wjazdu do Krosna) do skrzyżowania DK 28 z ul. Zręcińską oraz od ul. Dmochowskiego do granic miasta. W połowie sierpnia 2014 r. zostanie umożliwiony ruch na nowo powstałym obiekcie mostowym przy ul. Witosa - w tym samym czasie powstawać będzie drugi wiadukt, nowe elementy węzła i łącznice. Początkiem sierpnia 2014 r. rozpoczęte zostaną prace przy budowie prawego mostu na potoku Lubatówka (jadąc w kierunku Sanoka).

Projekt "Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T, priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

- Ważny jest pierwszy most - mówił Józef Wandas. - Musimy ten most szybko zbudować, żeby móc przełożyć ruch, rozebrać stary most i zbudować go od nowa - wyjaśniał prezes Wandas.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj