Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Trzeźwiej i bezpieczniej - polskie drogi coraz bardziej przyjazne użytkownikom

Z policyjnych statystyk wynika, że w ubiegłym roku pijani kierowcy spowodowali o 15 proc. mniej wypadków, w których poszkodowanych zostało o ponad jedną szóstą (15 proc.) mniej osób niż w roku 2014. Prowadzący pod wpływem alkoholu odpowiadali za co 17 wypadek z winy kierującego (5,8 proc.), stanowiąc mniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze niż kierowcy nieprzestrzegający pierwszeństwa przejazdu, niedostosowujący prędkości do panujących warunków czy zachowujący się nieprawidłowo wobec pieszych uczestników ruchu.

O stanie bezpieczeństwa na polskich drogach oraz skutecznych strategiach radzenia sobie z problemem pijanych kierowców rozmawiali uczestnicy międzynarodowej konferencji "Rozwiązania programu SMART w walce z nietrzeźwymi kierowcami", która odbyła się pod koniec marca w Warszawie. Wydarzenie, zorganizowane Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) oraz Instytut Transportu Samochodowego, było kolejnym z cyklu spotkań prowadzonych w ramach europejskiego programu SMART (Sober Mobility Across Road Transport).

Projekt SMART, powołany do życia na początku 2013 r. w celu poprawy sytuacji w obszarze alkohol a kierowcy, to pierwsze tego typu partnerstwo zawiązane między ETCS, wiodącą organizacją pozarządową UE ds. bezpieczeństwa drogowego i The Brewers of Europe, stowarzyszeniem branżowym zrzeszającym europejskich piwowarów. Od 2004 roku jego członkiem jest również Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie, który w prowadzonej działalności aktywnie wspiera oraz inicjuje programy mające na celu promowanie całkowitej abstynencji za kółkiem.

Bezpieczeństwo na drodze - przepisy, prewencja czy edukacja?
Z danych Policji wynika, że stan bezpieczeństwa na polskich drogach z roku na rok ulega poprawie. W ciągu ostatnich pięciu lat, mimo rosnącej liczby aut i zwiększonego natężenia ruchu, o ponad 15 proc. spadła liczba wypadków, o prawie jedną piątą (18,7 proc.) liczba rannych w nich osób, a o blisko jedną czwartą (24,8 proc.) - liczba ofiar. W tym samym czasie o ponad jedną trzecią (35,2 proc.), zmalała liczba wypadków, których sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy.

W 2015 roku, który był rekordowy pod względem liczby przeprowadzonych kontroli trzeźwości (17 701 833), policjanci ujawnili 128 995 kierujących po spożyciu alkoholu, to jest o 8,7 proc. mniej niż w roku 2014. Jak pokazują statystyki, zmniejszyła się nie tylko liczba kierowców prowadzących na "podwójnym gazie", ale także liczba spowodowanych przez nich zdarzeń drogowych - w ciągu minionych dwunastu miesięcy odnotowano ich o 15 proc. mniej niż w 2014 r.

Eksperci są zgodni, że zauważalna poprawa sytuacji w obszarze kierowcy a alkohol to wynik, za którym stoi przede wszystkim skuteczna polityka prewencyjna: zmiana przepisów w kierunku zaostrzenia kar dla prowadzących "pod wpływem", nadzór nad przestrzeganiem prawa, a także konsekwentna edukacja w formie kampanii społecznych, w efekcie której rośnie świadomość kierowców odnośnie zagrożeń związanych z wsiadaniem za kółko po spożyciu alkoholu, a równolegle maleje społeczne przyzwolenie na tego typu ryzykowne zachowania.

W ocenie uczestników konferencji Polska, z obecną dynamiką pozytywnych zmian związanych z malejącą liczbą wypadków drogowych, w tym wypadków powodowanych przez nietrzeźwych kierowców, jest w stanie dołączyć w przyszłości do europejskiej czołówki krajów o najwyższym wskaźniku bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby stało się to możliwe, strategia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powinna być rozwijana w oparciu o partnerską współpracę podmiotów z sektora publicznego oraz prywatnego, którym zależy na uczynieniu polskich dróg jak najbardziej przyjaznymi ich użytkownikom.

"Nigdy nie jeżdżę po alkoholu" - partnerstwo, które procentuje
Przykładem koalicji z powodzeniem działającej w obszarze BRD jest ogólnopolska inicjatywa "Nigdy nie jeżdżę po alkoholu", zainicjowana przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie w celu promowania odpowiedzialnych postaw wśród kierowców, a także ich bliskich, pasażerów i innych uczestników ruchu.

Przekaz akcji jest bardzo prosty - opiera się na upowszechnieniu znaku "Nigdy nie jeżdżę po alkoholu", dotychczas zarezerwowanego dla opakowań i reklam piwa, w formie naklejki, którą każda osoba przeciwna prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu może umieścić na szybie swojego samochodu, manifestując w ten sposób swoje poparcie dla odpowiedzialnych zachowań na drodze.

Już u startu kampanii jej organizatorzy wiedzieli, że do nadania akcji odpowiedniego zasięgu niezbędne będzie zaangażowanie do współpracy zarówno instytucji i organizacji państwowych, jak i podmiotów prywatnych, które włączając się w dystrybucję naklejki staną się nie tylko kanałami dotarcia do kierowców, ale przede wszystkim ambasadorami idei trzeźwej jazdy.

Dzięki ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji oraz zaangażowaniu ponad 90 organizacji partnerskich o zróżnicowanych profilach - od mediów ogólnopolskich i lokalnych, przez urzędy miast, sieci paliw, firmy motoryzacyjne, korporacje taksówkarskie, ośrodki szkolenia kierowców po organizatorów wydarzeń dedykowanych BRD i oddolne inicjatywy osób prywatnych - w ciągu 12 miesięcy trwania inicjatywy w ręce kierowców trafiło ponad 2 600 000 naklejek z symbolem przekreślonych kluczyków.

Koalicja na rzecz walki z nietrzeźwymi kierowcami wciąż jest otwarta na nowych partnerów, pragnących włączyć się w działania zmierzające do poprawy sytuacji w obszarze bezpieczeństwa na drogach. Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy można znaleźć na stronie: www.nigdyniejezdzepoalkoholu.pl.

ag

REKLAMA


Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj