Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Sprawdzanie listy obecności w nauczaniu zdalnym

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne

Jak w czasie zdalnego nauczania należy sprawdzać obecność ucznia na zajęciach? Czy istnieje taka możliwość?

REKLAMAPytanie: Jak w czasie zdalnego nauczania należy sprawdzać obecność ucznia na zajęciach? Czy istnieje taka możliwość?

Odpowiedź:
Dyrektor ustala sposób:

- monitorowania postępów uczniów,
- sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów (a więc kwestie dotyczące oceniania bieżącego),
- informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (§ 1 pkt 4 rozporządzenia MEN),

ale też zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji (§ 1 pkt 9 rozporządzenia MEN).

Uzasadnienie:
Niestety żaden przepis nie przewiduje ustalania zasad weryfikacji obecności uczniów. Wydaje się zatem, że weryfikacja ta powinna nastąpić w ramach weryfikacji postępów ucznia. Uczniowi zadawane mogą być prace do wykonania i powinien być on rozliczony z ich wykonania. Jeżeli nauczyciel zauważy dłuższy brak aktywności ucznia, wówczas na tej podstawie może uznać, że uczeń jest nieobecny na zajęciach. W przypadku szkół korzystających z dziennika elektronicznego za przejaw obecności ucznia może być też uznane odczytanie komunikatu skierowanego za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zastosuj!
Jak wskazuje MEN w opublikowanym poradniku dla szkół - w dziennikach lekcyjnych nauczyciele nie wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie.

Przeczytaj też:
- MEN daje wskazówki, jak zorganizować zdalne nauczanie
- Ewidencja pracy zdalnej w okresie epidemii

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) - § 1 pkt 9.

Michał Kowalski
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj