KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krośnieńska oczyszczalnia ścieków mniej uciążliwa dla otoczenia

Krośnieńska oczyszczalnia ścieków mniej uciążliwa dla otoczenia Fot. Krośnieński Holding Komunalny

Krośnieński Holding Komunalny zakończył projekt przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, dzięki czemu obiekt zwiększył swoją przepustowość i stabilność pracy, a przy tym stał się mniej uciążliwy dla otoczenia. Modernizacja oczyszczalni kosztowała ponad 31 mln zł (netto), z czego ponad 20,5 mln zł (netto) stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Był to ostatni projekt zrealizowany przez Spółkę przy wsparciu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

REKLAMA


Modernizacja Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały w Krośnie zrealizowana została w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - II etap". Inwestycja ukierunkowana była na rozbudowę części biologicznej oczyszczalni ścieków oraz modernizację istniejących obiektów technologicznych w ciągu ściekowym.


- Celem modernizacji było osiągnięcie wymaganych i stale podnoszonych parametrów jakościowych ścieków, poprawa efektywności oczyszczania ścieków i zwiększenie przepustowości technologicznej oczyszczalni - wylicza Łukasz Karamus, kierownik Oczyszczalni Ścieków w Krośnie. - Ważnym aspektem inwestycji było też wdrożenie nowoczesnych rozwiązań i zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektu poprzez szczelne przykrycie obiektów procesowych oraz oczyszczanie powietrza w procesie biofiltracji - mówi kierownik Oczyszczalni Ścieków.

W ramach modernizacji zakładu naprawiono i zabezpieczono konstrukcje żelbetowe obiektów technologicznych, wymieniono urządzenia i aparatury kontrolno-pomiarowe oraz ponad 20-letnie instalacje, dobudowano trzeci reaktor biologiczny i trzeci osadnik wtórny, wybudowano budynek kraty rzadkiej, komorę połączeniową, pompownię osadu wstępnego, zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego, zbiornik retencyjny odcieków, a także z zamontowano system biofiltrów.

Zakres inwestycji dotyczył praktycznie całego ciągu ściekowego, zarówno części mechanicznej, jak i biologicznej oczyszczania ścieków, a częściowo także części osadowej. Infrastruktura oczyszczalni wyposażona została w nowoczesne rozwiązania w zakresie, automatyki, pomiarów procesowych oraz urządzeń technologicznych, a także w systemy automatycznego sterowania. Zastosowano również wspomaganie chemiczne w procesie oczyszczania ścieków.
 
- W ramach tej inwestycji najbardziej uciążliwe elementy procesu oczyszczania ścieków na krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków zostały zhermetyzowane - mówi kierownik Oczyszczalni Ścieków w Krośnie. - Wykonana w ramach tej modernizacji hermetyzacja jest kontynuacją rozpoczętego w 2012 roku procesu inwestycyjnego w zakresie hermetyzacji najbardziej uciążliwych odorowo procesów, m.in. obiektów osadowych i pompowni głównej. Dzięki zrealizowanym inwestycjom uciążliwość odorowa krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków została zminimalizowana - dodaje Łukasz Karamus.

Część mechaniczna oczyszczalni doposażona została w kratę rzadką, która jest pierwszym elementem oczyszczania ścieków, a jej zasadniczą funkcją jest zatrzymywanie dużych zanieczyszczeń stałych i zabezpieczenie krat rzadkich przed uszkodzeniem. W tej części zakładu zmodernizowane zostały piaskowniki i osadniki wstępne, istniejące zgarniacze wózkowe zastąpiono zgarniaczami z napędem hydraulicznym, a na osadnikach wstępnych i rurociągach spustowych osadu zostały zamontowane sondy gęstości i rozdziału faz pozwalające w sposób automatyczny i kontrolowany odprowadzać zatrzymany osad.

- W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej cały ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków, piaskowniki, osadniki wstępne ze studniami odprowadzającymi osad oraz otwarte odcinki koryt napowietrznych łączących hermetyzowane obiekty wraz z korytami do części biologicznej zostały zhermetyzowane. W ciągu osadowym zhermetyzowane zostały dwa nowe zagęszczacze osadu wstępnego wraz z pompownią osadową. Odciągane powietrze oczyszczane jest na dwóch filtrach, oddzielane dla ciągu ściekowego i osadowego - zaznacza kierownik krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków.

W części biologicznego oczyszczania ścieków gruntowną modernizację przeszły dwa istniejące reaktory biologiczne, a w celu zwiększenia przepustowości całego obiektu dobudowano nowy reaktor oraz nowy osadnik wtórny. Powstały dwie nowe stacje magazynowo-dozujące środki chemiczne do wspomagania procesów oczyszczania, dwa grawitacyjne zagęszczacze osadu wstępnego oraz zbiornik retencyjny odcieków z odwadniania mechanicznego osadów. Obiekty te również zostały zhermetyzowane z przekierowaniem powietrza do procesu biofiltracji.

Elementem końcowym inwestycji było wykonanie nowego, kompletnego systemu sterowania wraz z wizualizacją procesów całej Oczyszczalni Ścieków, opartego o nowe sterowniki i rozbudowany system procesowej aparatury kontrolno-pomiarowej.

- Tak szeroki zakres modernizacji i hermetyzacji Oczyszczalni Ścieków był możliwy dzięki wsparciu finansowemu, które naszej Spółce udało się pozyskać z funduszy Unii Europejskiej. Zrealizowane dzięki temu inwestycje pozytywnie wpływają nie tylko na ekologię i ochronę środowiska, ale też i na najbliższe otoczenie, poprzez zmniejszenie uciążliwości odorowej tego obiektu - podkreśla Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. - Hermetyzacja naszej oczyszczalni była istotna ze względu na to, że jest największym tego typu obiektem w okolicy i przyjmuje ścieki z miasta Krosna oraz z ośmiu okolicznych gmin - dodaje Janusz Fic.

Wykonawcą modernizacji krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków jest firma Mostostal Warszawa SA. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. i trwały do sierpnia 2022 r. Koszt przeprowadzonej inwestycji to 31 062 998,72 zł (netto) / 38 144 542,14 zł (brutto), z czego 20 503,236,08 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, a 4 468,063,86 zł - preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Modernizacja oczyszczalni to ostatnie zadanie inwestycyjne Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego zrealizowane przy wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2021. W marcu br. Krośnieński Holding Komunalny dokonał całkowitego rozliczenia zrealizowanej inwestycji i uzyskał zatwierdzenie złożonej dokumentacji, a tym samym zakończył i rozliczył już wszystkie inwestycje realizowane i dofinansowywane ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Krośnie była realizowana w ramach kilkuzadaniowego projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - II etap", w ramach którego był współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności - Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym dotacja do zmian klimatu POIŚ 2014-2020.

Koszt realizacji całego projektu to: 45 079 705,69 zł (brutto). Wartość dofinansowania wyniosła 22 888 799,94 zł.

Fot. Krośnieński Holding Komunalny

  • autor: Wioletta Zimmermann-Szubra, (KHK)

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?