KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Sieć ciepłownicza Krosna dłuższa o blisko kilometr

Sieć ciepłownicza Krosna dłuższa o blisko kilometr Fot. Krośnieński Holding Komunalny

Krośnieński Holding Komunalny przyłączył do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejne budynki wielorodzinne oraz instytucje i placówki oświatowe. Dzięki realizowanym inwestycjom ciepło systemowe trafi do nowych odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych.

REKLAMA


W tym roku Krośnieński Holding Komunalny rozbudował sieć ciepłowniczą Krosna o kolejne trzy przyłącza, w ramach których ciepło systemowe, produkowane w Elektrociepłowni Krosno, dostarczane będzie do dwóch nowo budowanych bloków przy ul. Hallera w Krośnie, do budynków biurowych i przemysłowych przy ul. Naftowej, a także do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przy ul. Podkarpackiej.

Dzięki tym inwestycjom miejska sieć ciepłownicza, zasilana i obsługiwana przez Elektrociepłownię Krosno, zwiększy się o ponad 930 mb, a ciepło systemowe trafi do kilkuset nowych odbiorców. Nowe przyłącza budowane są z rur preizolowanych, których główną zaletą jest zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłu.

- Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego, bazującego w ok. 90% na "zielonej energii", wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, głównie z biomasy, jest działaniem ekologicznym, ukierunkowanym na dbałość o środowisko oraz na zapewnienie kolejnym mieszkańcom Krosna oraz przedsiębiorcom bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła - mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

W ramach inwestycji ciepłowniczych Krośnieński Holding Komunalny zrealizował trzy projekty. Uzyskały one dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o łącznej wartości ok. 972,5 tys. zł.

- Ciepłownictwo systemowe to bardzo ważne narzędzie do poprawy jakości powietrza w miastach, to skuteczny sposób likwidacji tzw. niskiej emisji. Dlatego jednym z kierunków działalności WFOŚiGW w Rzeszowie jest wspieranie zadań mających na celu systematyczne zwiększanie ciepła sieciowego w sektorze mieszkaniowym, a także wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii - wyjaśnia Adam Skiba, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Pierwszy, pn. Budowa przyłączy ciepłowniczych do dwóch budynków przy ul. Hallera w Krośnie, dotyczył budowy ok. 230 mb przyłącza i włączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dwóch nowo powstających budynków wielorodzinnych budowanych przez krośnieńskie TBS. Koszt inwestycji wyniósł to ok. 245 tys. zł (netto), a wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie stanowi blisko 196,5 tys. zł.

Drugi projekt, pn. Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Naftowej w Krośnie - II etap, to budowa ok. 297 mb przyłącza ciepłowniczego, dzięki któremu do sieci przyłączone zostały placówki instytucjonalne, w tym m.in. biurowiec PGNiG Technologie. Wartość tej inwestycji to 378 tys. zł (netto), a wartość pozyskanej pożyczki z WFOŚiGW to ponad 302 tys. zł.

Trzecia inwestycja ciepłownicza Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, pn. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przy ul. Podkarpackiej 16 w Krośnie, obejmowała budowę ponad 409 mb przyłącza i włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnej krośnieńskiej szkoły, tym razem tzw. szkoły "Szczepanik". Wartość tego zadania to 588 tys. zł (netto), a wysokość dofinansowania to ponad 474 tys. zł.

Po zrealizowaniu tych inwestycji długość sieci ciepłowniczej wzrośnie z ok. 35,92 km do 36,8 km, z czego ok. 30 km to będzie nowoczesna sieć preizolowana.

- Nasze inwestycje w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej pozwalają nam dostarczać ciepło systemowe do coraz większego grona mieszkańców Krosna, a także odbiorców instytucjonalnych. Elektrociepłownia Krosno posiada status efektywnego systemu ciepłowniczego, produkujemy ciepło z ekologicznego paliwa jakim jest biomasa, a w niedalekiej przyszłości będziemy pozyskiwać ciepło z termicznego przetwarzania odpadów komunalnych - podkreśla prezes Janusz Fic.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej jest elementem wieloletniego programu inwestycyjnego Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, a realizowane obecnie projekty na pewno nie są ostatnimi w tym zakresie.

Fot. Krośnieński Holding Komunalny

  • autor: Wioletta Zimmermann-Szubra, (KHK)

2 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?