KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login


Jak To Powiedzieć?
Ucz się angielskiego online!

 


Modernizacja krośnieńskich ulic Polecamy

Modernizacja krośnieńskich ulicDzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wiosną zostaną zmodernizowane krośnieńskie ulice wpisane w trzy projekty, które zostały przygotowane przez Urząd Miasta. 30 grudnia Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o ich dofinansowaniu. Mowa o ulicach: Krakowskiej, Popiełuszki, Zręcińskiej, Lotników, Bohaterów Westerplatte, Powstańców Śląskich, Powstańców Warszawskich i  Lenarta. 

REKLAMA


Pierwszy projekt to Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg powiatowych w ciągu ulic Popiełuszki - Krakowska w Krośnie.

Całkowita wartość projektu to 7 569 506,48 zł, przy czym dofinansowanie wynosi 4 999 535,89 zł.

Projekt zakłada:
1. W obrębie ulicy Krakowskiej - budowa dzielącego pasa przejazdowego, wykonanie nowego chodnika nad zabudowanym rurami rowem przydrożnym, przebudowa istniejących chodników, budowa ścieżek rowerowych, budowa zatok postojowych, budowa zatoki autobusowej, budowa azyli na przejściach dla pieszych, przebudowa skrzyżowań z wydzielonymi wysepkami, budowa oświetlenia ulicznego;


2. W obrębie ulicy Popiełuszki – przebudowa pobocza, stworzenie krawężników jezdni, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej jezdni, wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez zabudowę istniejącego rowu rurami, wraz ze studzienkami.

Drugi projekt nosi nazwę Zwiększenie atrakcyjności Krosna poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska wzdłuż ulic: Zręcińska – Lotników.

Całkowita wartość projektu to 6 258 430,88 zł, przy czym dofinansowanie wynosi 4 380 901,62 zł. Projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, remont istniejącego i budowę nowego chodnika, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę pobocza drogowego, remont nawierzchni, przebudowę odwodnienia korpusu drogi oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Image

Trzeci projekt to Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania na ulicy Bohaterów Westerplatte w Krośnie wraz z modernizacją ciągu gminnych dróg dojazdowych.

Jego wartość  to 2 694 395,28 zł, a dofinansowanie wynosi 1 799 815,63 zł.  W ramach projektu  przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Bohaterów Westerplatte na rondo. Ponadto przeprowadzony zostanie remont opasek i chodników wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej oraz remont nawierzchni poprzez ułożenie nakładki asfaltowej na ulicach Bohaterów Westerplatte, Powstańców Warszawskich, Powstańców Śląskich i Lenarta.

Kierownik Biura Funduszy Pomocowych UM Krosna Miranda Trojanowska mówi: Wszystkie projekty zmierzają do poprawy dostępności komunikacyjnej miasta, w szczególności do jej strategicznych punktów takich jak: lotnisko, tereny inwestycyjne, centrum miasta; zwiększenia płynności ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Przekazanie środków finansowych na realizację tych inwestycji nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Planowany termin rozpoczęcia prac to I kwartał 2009 roku. Projekty mają zostać zrealizowane do końca 2010 roku.

Monika Adamska
Foto: UM Krosno
  • autor: Monika Adamska

2 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?