KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login


Jak To Powiedzieć?
Ucz się angielskiego online!

 


Samochody w ochronie środowiska

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Paliwo staje się coraz droższe i nic nie wskazuje na to, aby wróciła era niskich cen z minionej epoki. Doskonale zdają sobie z tego sprawę producenci samochodów, rezygnując z budowy dużych wolnossących jednostek o wysokim zużyciu paliwa, na poczet silników o wysokiej mocy, z wtryskiem i doładowaniem powietrza. Zmiany te wpłynęły niewątpliwie na obniżkę emisji do powietrza gazów ze spalania paliwa, ale obydwa rozwiązania mają jedną cechę wspólną, kończąc swoje użytkowanie stają się odpadem, a zawarte w nich oleje są odpadem niebezpiecznym.

REKLAMA


Prawidłowe zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych to kosztowne przedsięwzięcie, w którym największym czynnikiem kosztotwórczym jest selektywna zbiórka i transport zebranych olei smarowych. Mając na uwadze ochronę środowiska i prawidłowe postępowanie z olejami przepracowanymi z pojazdów samochodowych ustawodawca obciążył tymi kosztami wprowadzającego - czyli sprzedającego oleje.

Podobnie jest z innymi odpadami - w tym wypadku z oponami i bateriami. Prawo unijne w zakresie gospodarki tymi odpadami, zostało ujęte w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami o opłacie produktowej i depozytowej z 11 maja 2001 roku.

W ustawie opisano szczegółowo kto i w jaki sposób może zrealizować swoje obowiązki w zakresie prawidłowego postępowania z takimi odpadami jak; opakowania, olej smarowe, baterie, czy opony. W 2014 roku nastąpiła nowelizacja ustawy, z której wyciągnięto opakowania, doprecyzowano również pojęcie produkty i wprowadzającego produkty określone w załączniku 4a do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 9c ustawy za produkt, uważa się również "część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia". W  praktyce oznacza to, iż obowiązkowi uzyskania  poziomów odzysku i recyklingu podlegają również produkty wymienione w załączniku 4a, które są częścią składową  pojazdów samochodowych wprowadzonych na teren RP.

Kto jest wprowadzającym
Zgodnie z ustawą "wprowadzającym" jest podmiot gospodarczy - w tym wypadku stacje serwisowe lub auto komisy, które sprzedają używane samochody sprowadzone z zagranicy. Wprowadzenie tego zapisu w ustawie było niewątpliwie uszczelnieniem systemu odpowiedzialności przedsiębiorców za powstające odpady z wprowadzonych do obiegu produktów. Obowiązek odzysku i recyklingu produktów wymienionych w załączniku 4a do ustawy, "wprowadzający" może wykonać samodzielnie, albo za pośrednictwem organizacji odzysku.

Przedsiębiorcy parający się handlem używanymi pojazdami samochodowymi często zapominają o obowiązkach wynikających z przytoczonej ustawy. Uważają, iż spełnienie przesłanek z ustawy o pojazdach wycofanych z eksploatacji z 20 stycznia 2005 są dla nich wiążące. Przy czym należy zauważyć, że ta druga ustawa dotyczy całego pojazdu, który kończy swoje "życie", natomiast pierwsza ustawa dotyczy tylko części składowych (produktów) wprowadzonych na teren RP poprzez sprzedaż używanych samochodów.

Robert Chudy | www.AutoOplataProduktowa.pl

  • autor: Robert Chudy | www.AutoOplataProduktowa.pl

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?