KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Co warto wiedzieć o zatrzymaniu?

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne

Zatrzymanie to środek przymusu stosowany przez Policję oraz inne uprawnione służby, takie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czas zatrzymania może wynosić maksymalnie 72 godziny i polega na pozbawieniu wolności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Stosuje się go, gdy istnieje ryzyko, że podejrzany może próbować ukryć się lub zniszczyć dowody.

REKLAMA


Kiedy zatrzymany musi zostać zwolniony?

Zatrzymanego należy zwolnić w kilku przypadkach:

Gdy przyczyna zatrzymania ustaje.
Jeśli nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu w ciągu 48 godzin od zatrzymania.
Jeżeli sąd nie dostarczy postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w ciągu 24 godzin od przekazania zatrzymanego do jego dyspozycji.
Na polecenie sądu lub prokuratora.

Obowiązki funkcjonariuszy

Podczas zatrzymania, funkcjonariusz musi przedstawić swoje imię, nazwisko oraz stopień służbowy, a także podać podstawę prawną i powód zatrzymania. Funkcjonariusz nieumundurowany jest zobowiązany do okazania legitymacji służbowej na żądanie zatrzymanego.

Prawa zatrzymanego

Osoba zatrzymana ma prawo do:

Szybkiego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym oraz odbycia z nim bezpośredniej rozmowy. Funkcjonariusz może uczestniczyć w rozmowie tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Powiadomienia osoby najbliższej, pracodawcy, szkoły lub dowódcy o zatrzymaniu, na jego żądanie.

Złożenia zażalenia do sądu na legalność i sposób przeprowadzenia zatrzymania. W przypadku uznania zatrzymania za niesłuszne, możliwe jest dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Jak się zachować podczas zatrzymania?

Ważne jest, aby podczas zatrzymania zachować spokój i wykonywać polecenia funkcjonariuszy, jednocześnie pamiętając o swoich prawach. Warto zapamiętać szczegóły dotyczące zatrzymania, takie jak miejsce przewiezienia oraz dane funkcjonariuszy.

Decyzje podejmowane podczas zatrzymania

Często zatrzymany jest namawiany do przyznania się do winy lub złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Należy powstrzymać się od podejmowania takich decyzji przed rozmową z adwokatem i unikać wyjaśniania okoliczności sprawy bez jego obecności.

Kiedy konieczny jest kontakt z adwokatem?

Każdy zatrzymany ma prawo do kontaktu z adwokatem. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nacisków ze strony funkcjonariuszy, należy natychmiast zażądać takiego kontaktu.

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym stosowanym przez sąd wobec podejrzanych lub oskarżonych, aby zapewnić prawidłowy przebieg postępowania. Może być zastosowane, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, możliwość mataczenia lub groźba popełnienia nowego przestępstwa.

Prawa podejrzanego w areszcie

Podejrzany przebywający w areszcie ma prawo do:

Nieograniczonego kontaktu z adwokatem bez obecności osób trzecich.
Przynajmniej jednego widzenia z osobą bliską w miesiącu, chyba że istnieje obawa, że widzenie utrudni postępowanie.

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Osoba zatrzymana niesłusznie ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat zatrzymania znajdziesz na stronie zatrzymanie.com.pl. Znajomość swoich praw i odpowiednie zachowanie podczas zatrzymania mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania.

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?