KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno

Futurystyczny obiekt za halą na Bursakach to nie statek kosmiczny, a komora normobaryczna. Pierwszy taki obiekt w Krośnie! Czym jest normobaria, jakie korzyści przynosi przebywanie w komorze normobaryczne, kto powinien, a kto nie powinien ją odwiedzać?

Był ogromny entuzjazm. Zaangażowało się wielu wolontariuszy. Bardzo wiele osób chciało pomóc. Znaleźli się też sponsorzy. Tak wspominana jest wizyta Jana Pawła II w Krośnie. Jedną z pamiątek po tych wydarzeniach jest charakterystyczny pomnik przy krośnieńskiej obwodnicy oraz fotogaleria na znajdującym się za nim ogrodzeniu. 10 czerwca 2021 roku obchodziliśmy 24. rocznicę wizyty Papieża Jana Pawła II w Krośnie oraz 24. rocznicę poświęcenia przez Papieża Polaka kościoła pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie.

Od października w Krośnie będzie można studiować nowy kierunek - położnictwo. Karpacka Państwowa Uczelnia uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku. Studia I stopnia na kierunku Położnictwo trwają 3 lata i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego licencjata położnictwa.

We wtorek 29 czerwca 2021 r. pracownicy Leroy Merlin Krosno posprzątali Park Kaczkowskich i w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Sprzątanie odbywało się w ramach Akcji Sprzątania Świata - Polska 2021 - Zostań Bohaterem Naszej Ziemi. 9 pracowników Leroy Merlin Krosno, zebrało w sumie 50 kg różnego rodzaju śmieci w podziale na frakcje.

Potrzebujesz wody do ogrodowego basenu? Zamów ją w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym. Specjalnym beczkowozem zamówiona ilość wody zostanie dostarczona na wskazany adres.

Blisko 2 km przebudowanej drogi, nowe obiekty inżynieryjne jak: wielojezdniowy wiadukt na linią kolejową, bezkolizyjne węzły drogowe, rozbudowa kilku ulic, budowa nowych ścieżek rowerowych oraz oświetlenia ulicznego. Zakończył się kolejny etap przebudowy drogi krajowej nr 28 biegnącej w granicach miasta. Przez Krosno można teraz przejechać bezpieczniej i szybciej, a samo miasto zyskało wielkomiejski charakter. Marzyliśmy o dokończeniu tej inwestycji - podkreśla Piotr Przytocki prezydent Krosna.

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu "Czyste Powietrze", uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

Od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o sposobie ogrzewania budynków. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 MW.

Krośnieński Holding Komunalny i Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zawarły porozumienie o wspólnym prowadzeniu studiów dualnych na kierunku Inżynieria środowiska. Nowa specjalność - Gospodarka o obiegu zamkniętym ruszy wraz z naborem na rok akademicki 2021/2022. Podpisanie umowy odbyło się 29 czerwca br. w rektoracie uczelni.

Jednogłośnie Rada Miasta Krosna przyjęła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzieliła absolutorium  Piotrowi Przytockiemu Prezydentowi Miasta Krosna.

REKLAMA
REKLAMA
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?