Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Krosno

Decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. "trzynastki" emeryci otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej. Wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu. W tym roku waloryzacji w województwie podkarpackim podlegać będzie ponad 292 tys. emerytur, 42 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, 63 tys. rent rodzinnych, 17 tys. rent socjalnych oraz inne świadczenia i dodatki do świadczeń.

REKLAMA
Sprawdzasz pocztę. Wśród miliona ulotek kryje się list, którego nadawca sprawie że serce zaczyna bić dużo mocniej. Urząd Skarbowy. Otwierasz kopertę. Dokument który się w niej krył, pełen jest skomplikowanego słownictwa, pewnie nawet przywołano jakieś przepisy. Najważniejsze jest to, że każą płacić. Powiedzmy, około stu złotych, za rzekomą zaległość podatkową. Z fiskusem nie ma żartów, o czym przekonał się już niejeden, więc szybko puszczasz przelew. Coś jednak każe ci przyjrzeć się bliżej pismu. Zauważasz podejrzane błędy w nazwie "urzendu" i oraz brak adresata przelewu. Wygląda na to, że właśnie ktoś stał się bogatszy o twoją "stówę".

Od 1 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w "małym ZUS" dla przedsiębiorców. Przed zmianami z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. złotych. Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys. Według szacunków z nowej formuły programu, w skali kraju, może skorzystać nawet 320 tys. przedsiębiorców. Dotychczas w Krośnie z tych możliwości skorzystało 121 przedsiębiorców.

LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

W przestrzeni miejskiej Krosna pojawiły się nowe tablice ogłoszeniowe. Te, które miały około 20 lat - zostały zdemontowane. Część z nich pozostało. Miasto planuje je wymienić jeszcze w 2020 roku.

Magistrat rozpoczyna wiosenną akcję sprzątania odpadów wielkogabarytowych i opon pod hasłem ”Zrzuć gabaryty na wiosnę”. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie od 23 do 30 marca w godz. 8:00 - 14:00.

Mimo że Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich funkcjonowała w Krośnie tylko przez dziesięć miesięcy (od 1.11.1938 r. do 30.08.1939 r.), jej mury opuścili znamienici piloci. Jednym z nich był pochodzący z Jasła, a mający rodzinę w Krośnie - Eugeniusz Nowakiewicz - pilot samolotów myśliwskich z rocznika 1936. W historii europejskiego lotnictwa wojennego zapisał się jako uczestnik bitwy o Anglię, a także najskuteczniejszy z polskich pilotów myśliwskich w kampanii francuskiej.

Opublikowano liczbę wolnych miejsc w klasach pierwszych w krośnieńskich szkołach podstawowych. Miejsca przeznaczone są dla przyszłych pierwszoklasistów, którzy nie ubiegali się o miejsce w szkole podstawowej obwodowej, w tym nie zamieszkują w Krośnie.

W Krośnie, przy krajowej "28" powstanie pole słonecznikowe. Inwestycja ma na celu przede wszystkim zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta, zwłaszcza dla owadów pożytecznych, a także wzrost estetyzacji w obrębie wjazdu do Krosna.

Gmina realizuje Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023, w ramach którego rzeszowska firma STAWIL, dzięki pozyskanym funduszom unijnym, ma możliwość wsparcia łącznie 90 osób, które założą działalność gospodarczą. W ramach programu można otrzymać łącznie ponad 54 tysiące złotych wsparcia. Ruszyła pierwsza tura rekrutacji.

Decyzje na rok podatkowy 2020 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego będą doręczane do mieszkańców Krosna w kwietniu br.

Od 1 marca 2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł I oraz Moduł II na semestr letni 2019/2020.

Powodzie nawiedzały Krosno regularnie. Miasto było przed nimi tylko prowizorycznie chronione. Przecież wały przy Lubatówce budowane były jeszcze za czasów monarchii austro-węgierskiej. Natomiast Wisłok chroniony był krótkimi wałami w okolicy ówczesnej ulicy Armii Ludowej (dziś Legionów).

REKLAMA
 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj