Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Za 6 dni wybory samorządowe. Platforma Obywatelska ogłosiła program

zdj. ilustracyjne zdj. ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Budowa małego rynku w Krośnie, rozwój zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych sprzyjających dojazdom do pracy i rekreacji, parking wielopoziomowy, kryte lodowisko oraz utworzenie "Historycznej Galerii Szkła” to niektóre propozycje Platformy Obywatelskiej z programu dla Krosna.

REKLAMAW czwartek (6.11) Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska przedstawiła swój program wyborczy pod hasłem "Poprawa jakości życia mieszkańców Krosna”. W swoich założeniach mówią o rozwoju przedsiębiorczości, edukacji sportu i turystyki. W postulatach nie zabrakło również wsparcia dla rodzin wielodzietnych i aktywności społecznej.

Kandydaci PO zapowiadają wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie wśród absolwentów krośnieńskich szkół. Jednym z głównych zadań jest pozyskanie inwestorów na przygotowane tereny inwestycyjne. W planach jest także tworzenie nowych terenów pod inwestycję.

Kandydaci do Rady Miasta zajęli się również rozwojem zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych, które mają pomagać mieszkańcom w dojeździe do pracy. Mowa o zapewnieniu ciągłości obecnych dróg rowerowych z kolejnymi, w tym o budowie nowej infrastruktury parkingowej dla rowerów. W planach jest interaktywna mapa rowerowa dla Krosna i MOF Krosno.

PO chce też wymienić tabor transportu publicznego na ekologiczny oraz wprowadzić elektroniczny system informacji pasażerskiej (dynamiczne tablice informacyjne, automaty do sprzedaży biletów na przystankach i w autobusach).

Przy ul. Legionów (pomiędzy targowiskiem a stadionem Karpat) powstać miałby wielopoziomowy parking z bezpiecznym przejściem na krośnieńską starówkę.

Kandydaci planują duży kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Bursaki z krytym lodowiskiem dla mieszkańców Krosna i okolicznych gmin. Komitet wspomina również o zagospodarowaniu terenów zielonych w dzielnicach i osiedlach, na których chce wybudować „siłownie pod chmurką” oraz monitorowane place zabaw dla dzieci. Przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 i 3 planuje się nowe boiska sportowe.

Platforma zapewnia również wsparcie dla rodzin wielodzietnych i osób starszych w zakresie dostępu do edukacji, kultury i rehabilitacji. Zakłada rozwój Karty 3+. Jednym z punktów jest utworzenie dziennych centrów aktywności seniora i Klubów Seniora. Nowi radni chcą zająć się realizacją programów profilaktyki zdrowotnej, oraz programem mieszkań dla Młodych Małżeństw oraz mieszkań pod wynajem w systemie TBS.

Komitet chce dostosować przestrzeń miejską do potrzeb osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi. Chodzi o likwidację barier, którymi są m.in.: wysokie krawężniki, właściwe oznakowanie przejść dla pieszych, urządzenie i oznakowanie miejsc parkingowych dla rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży, urządzenie i oznakowanie miejsc chwilowego postoju w celu zabrania lub wysadzenia pasażera - Kiss&Ride (K+R) szczególnie przy szkołach i przedszkolach w miejscach wysadzania dzieci, instytucjach publicznych, dworcach, zatokach przystankowych.

Przyszli Radni Platformy chcą rozbudowy monitoringu wizyjnego oraz zwiększenia częstotliwości patroli policji na krośnieńskich osiedlach, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego.

Komitetowi nie jest obojęten miejskie przytulisko dla zwierząt. W swoim programie mówią o jego modernizacji.

PO w radzie miasta chce również zadbać o urząd elektroniczny, który miałby pozwolić mieszkańcom i przedsiębiorcom załatwić wiele spraw, nie wychodząc z domu. Chodzi tutaj o wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi mieszkańców, w tym nowych e-usług jak elektroniczne powiadamianie mieszkańca, np. o terminie odbioru dokumentu.

Do krośnieńskich szkół Platforma Obywatelska chce wprowadzić „Podręcznik Tożsamości Regionalnej”. Dzięki temu dzieci i młodzież ucząca się w miejskich placówkach edukacyjnych ma poszerzać swoją wiedzę w zakresie historii Krosna i regionu.

Program zapewnia również rozwój Krosna w zakresie turystyki. Radni chcą rozwijać obecne i tworzyć nowe produkty bazujące na atrakcyjności turystycznej Krosna i sąsiednich powiatów. Jednym z takich założeń jest utworzenie „Historycznej Galerii Szkła”, która mieścić miałaby się na poddaszu zabytkowej hali pierwszej Krośnieńskiej Huty Szkła przy ul. Grodzkiej. Ekspozycja udostępniałaby zwiedzającym unikatowe, historyczne egzemplarze pozyskane z byłej wzorcowni zakładowej „Jedynki” datowane od czasów międzywojennych po współczesne.

Do programu Platformy Obywatelskiej włączona została inicjatywa Stowarzyszenia Portius, która powstała w 2004 roku, a później została przejęta przez Unię Przedsiębiorców i Właścicieli Nieruchomości. Chodzi o idee, która miałaby stworzyć krośnieński Mały Rynek w nawiązaniu do historycznych tradycji  na wzór Krakowa.

PO chce podjąć starania o odbudowę starego krośnieńskiego Ratusza na płycie rynku. Ratusz stałby się siedzibą prezydenta z salą posiedzeń Miejskiej Rady wyposażonej w portrety zasłużonych Krośnian, a także z Urzędem Stanu Cywilnego.

W programie PO czytamy również o rozwoju dróg lokalnych i kolei - np. rozwój budowy Drogi Krajowej nr 28, budowy pozostałych dróg obwodowych, wsparcie działań na rzecz budowy drogi ekspresowej S-19, a także budowa łącznika kolejowego, który pozwoli skrócić czas przejazdu do 60 minut z Krosna do Rzeszowa.

red.

4 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj