KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Czy ulice Żółkiewskiego i Korczyńska są niebezpieczne? Polecamy

Potrącenie na Korczyńskiej. Dziecko zabrał śmigłowiec - 26 maja 2014 Potrącenie na Korczyńskiej. Dziecko zabrał śmigłowiec - 26 maja 2014 Fot. KrosnoCity.pl

Mieszkańcy i samorządowcy apelują w sprawie ulic Żółkiewskiego i Korczyńskiej. Ich zdaniem często dochodzi tam do łamania przepisów, głównie ograniczenia prędkości. Policja informuje, że jest bezpiecznie i nie dochodzi do wypadków. Odmawia dodatkowych kontroli przez policjantów i przez Straż Miejską.

REKLAMA


W sprawie pomiarów prędkości na ulicach Korczyńskiej i Żółkiewskiego w 2014 rok występował Zarząd Dzielnicy "Zawodzie", radny Miasta Krosna z tej dzielnicy - Marcin Niepokój, komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego Rady Miasta, prezydent Krosna Piotr Przytocki.

Argumenty są niezmienne: często łamane są przepisy, zwłaszcza dotyczące ograniczeń prędkości. Mieszkańcy skarżą się na nocne ryki silników i piski opon. Mówią też o licznych zdarzeniach, w tym kolizjach, które prawdopodobnie nie są zgłaszane policji.

Trzeba tu przypomnieć, że Straż Miejska może dokonywać pomiarów prędkości przy użyciu przenośnego fotoradaru tylko w miejscach oznakowanych i w czasie uzgodnionym z Komendantem Miejskim Policji.

W maju 2014 roku Straż Miejska zwróciła się do policji o wydanie opinii w zakresie ulic, na których mogłaby prowadzić kontrolę prędkości za pomocą przenośnego fotoradaru. Wśród proponowanych ulic była ul. Korczyńska. Komendant Miejski Policji negatywnie odniósł się do przedstawionych propozycji. Argumentował to poprawą bezpieczeństwa związaną z przebudową dróg.

Wymiana pism trwała jednak dalej. Kolejny wniosek przygotowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która decyzję w tej sprawie podjęła jednomyślnie. Wniosek Komisji poparł prezydent Piotr Przytocki i przekazał go Komendantowi Policji. W odpowiedzi, którą prezydent otrzymał w lipcu, Komendant ponownie odmówił zgody na prowadzenie kontroli przez Straż Miejską na wskazanych ulicach. Dotyczyło to między innymi ul. Korczyńskiej. Argumentował to tym, że w tym miejscu niewiele jest zdarzeń, których przyczyną jest przekroczenie dozwolonej prędkości.

W sprawie prowadzenia kontroli na ul. Żółkiewskiego i Korczyńskiej interweniował też radny z "Zawodzia", Marcin Niepokój. Pierwsze pismo skierował do Komendanta po wypadku młodego rowerzysty na ul. Korczyńskiej.

Na ulicy Korczyńskiej i Żółkiewskiego bardzo często łamany jest przepis ograniczenia prędkości. Na tych ulicach miało miejsce wiele zdarzeń drogowych. Były to zarówno te, które odnotowała Policja, jak i  te, o których biorący w nich udział kierowcy jej nie informowali.  Uczestnicy tych zdarzeń dochodzili do porozumienia między sobą. W sprawie zagrożeń wywołanych nadmierną prędkością samochodów i motocykli kilka razy interweniowałem u Pana Komendanta Policji, zarówno poprzez pisma, jak i na obradach sesji Rady Miasta. Oprócz mnie w tym temacie do Policji apelowali: Rada Dzielnicy Zawodzie, mieszkańcy "Zawodzia", Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Straż Miejska i Prezydent Piotr Przytocki. Uważam, że skoro tyle osób i instytucji dostrzega problem i konieczność wyznaczenia na ulicy Korczyńskiej punktu rejestracji prędkości poprzez fotoradar z możliwością ustawiania go przez Straż Miejską to Policja powinna zareagować pozytywnie. Wszystkie te wnioski nie odniosły oczekiwanego rezultatu - stwierdza radny Marcin Niepokój.

Koło się zamyka
Ponieważ Komendant odmówił zgody na kontrolę prędkości prowadzone przez Straż Miejską, radny Niepokój zwrócił się w jednym z pism z prośbą o dodatkowe patrole policji. Radnemu odpowiedziano, że policjanci z KMP w Krośnie zajmują się nie tylko ul. Korczyńską, ale siecią około 1000 km dróg w Krośnie i powiecie krośnieńskim. Zastępca Komendanta stwierdza w swojej odpowiedzi, że...

Istotnym podkreślenia jest fakt, że Prezydent Miasta Krosna posiada w swoim władaniu organ jakim jest Straż Miejska, która to również w swoich zadaniach posiada m.in. czuwanie nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, jednak wyłącznie na terenie miasta Krosna, więc zasadnym byłoby, aby to szczególnie oni zainteresowali się tym problemem, o którym Pan pisze (...)

Redakcja KrosnoCity.pl zwróciła się do Komendanta Policji z pytaniem o to "w jaki sposób Straż Miejska może czuwać nad bezpieczeństwem ruchu drogowego na ul. Korczyńskiej w Krośnie, jeżeli nie ma zgody na rejestrowanie prędkości przenośnym fotoradarem"? Podkreśliliśmy, że w kolejnych pismach Komenda Policji odmawia wydania takiej zgody Strażnikom.

W odpowiedzi dostaliśmy praktycznie to samo, co prezydent i radni w ostatnich miesiącach, ale nie dowiedzieliśmy się, w jaki sposób Straż Miejska miałaby zająć się problemem. Przeciwnie, stwierdzono, że jednak w ogóle nie powinna tego robić. W odpowiedzi czytamy:

z przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na ciągu drogi wojewódzkiej 991 wynika, że ruch kołowy i pieszy odbywa się płynnie, a zarazem bezpiecznie. Brak jest zdarzeń drogowych, które spowodowane są przekroczeniem dopuszczalnej administracyjnie prędkości w obszarze zabudowanym oznaczonym znakiem pionowym D-42. W związku z tym, brak jest podstaw do usytuowania punktu pomiaru prędkości przez Straż Miejską.

pd

 • autor: pd

19 komentarzy

 • mieszkanie krosna i kierowca

  DZIĘKUJĘ Panie Komendancie Policji w Krośnie za Pana odmowną decyzję. GRATULUJĘ Osobistej odwagi i podejmowanie decyzji wbrew urzędnikom.
  Tym samym uchronił Pan dwie kolejne ulice i setki kierowców przed schowanym i źle ustawionym fotoradarem straży miejskiej w krośnie, który to w niczym nie poprawia bezpieczeństwa a ma być maszynką do pieniążków; jeśli straży miejskiej zależy na bezpieczeństwie powinna: ustawiać fotoradar w okolicy szkół; pilnować bezpieczeństwa na dworcu i innych częściach miasta oraz patrolować PIESZO ulice a nie bawić się w policje drogową.
  Apeluje również do kierowców którzy widząc ustawiony fotoradar na ulicy krakowskiej wprost na słupy metalowe tam się znajdujące informowali o tym fakcie policje a strażnikom przeczytanie dokładnie instrukcji obsługi fotoradaru i ustawiania go zgodnie z przepisami.

  Zgłoś nadużycie mieszkanie krosna i kierowca niedziela, 07, grudzień 2014 09:29 Link do komentarza
 • Znajca

  "w jaki sposób Straż Miejska może czuwać nad bezpieczeństwem ruchu drogowego na ul. Korczyńskiej w Krośnie, jeżeli nie ma zgody na rejestrowanie prędkości przenośnym fotoradarem",.
  Prosta odpowiedź, kto zna kodeks drogowy. Czuwać ba bezpieczeństwem ruchu drogowego może tylko i wyłącznie POLICJA. Inne organy Straż Miejska (gminna). Inspekcja Tansportu Drogowego, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe, Straż Leśna. Straż Parku, Straż Rybacka, Straż Ochrony Kole, Kontrola Skarbowa (umundurowany inspektor), Służba Celna (umundurowany funkcjonariusz) mogą jedynie kontrolować ruch drogowy, a nie czuwać nad bezpieczeństwem - czytać ze zrozumieniem.

  Osoby odpowiedzlalne podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej
  grupy — jeżeli jest to niezbędne do zapewnieniaich bezpiecznego przemarszu;

  strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej,o których mowa w art. 15 pkt 1a—5 i 8 ustawy z dnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r.Nr 57, poz. 353) — podczas wykonywania czynno-
  ści związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

  funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu — podczaswykonywania czynności związanych z zapewnie-niem bezpieczeństwa osób ochrania

  umundurowani i odpowiednio oznakowani pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii
  technicznych z udziałem tych pojazdów;

  osoby wykonujące pilotaż pojazdów nienorma-tywnych — podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;

  członkowie zespołu ratownictwa medycznego —podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych
  moga dawać polecenia i sygnały

  i jeszcze parę innych podmiotów ( chyba jest ich łącznie 24 oraz policjanici krajów Wspólnoty Europejskiej będący na obszarze Rzeczypospolitej ( np. wspólne patrole lub pościg)
  STRAŻ MIEJSKA nie ma prawa czuwać nad brd.

  Zgłoś nadużycie Znajca sobota, 06, grudzień 2014 23:10 Link do komentarza
 • Kierowca

  Niech właściciel małego łaciatego psa, który mieszka przy tej ulicy trzyma go w domu, bo jak kocham zwierzęta następnym razemnnie będę przed nim hamować, żeby nie stwarzać zagrożenia dla innych kierowców!

  Zgłoś nadużycie Kierowca sobota, 06, grudzień 2014 16:11 Link do komentarza
 • gen

  Po wypowiedziach widać że znacząca większość komentujących dobrze zarabia i chętnie się dołoży do miejskiej kasy.

  A o tym że jest to zwykłe zdzierstwo, a nie prewencja, świadczy fakt wysyłania do ludzi mandatów za przekroczenie prędkości o 11km/godz....

  I żadnych ludzkich odruchów w SM.. żadnego pobłażania dla piratów bandytów..

  Zgłoś nadużycie gen sobota, 06, grudzień 2014 08:02 Link do komentarza
 • elaaa

  Panie Komendancie, prosimy...

  Zgłoś nadużycie elaaa piątek, 05, grudzień 2014 23:48 Link do komentarza
 • poluh

  Skoro "Brak jest zdarzeń drogowych, które spowodowane są przekroczeniem dopuszczalnej administracyjnie prędkości w obszarze zabudowanym [...]" To może by na ulicy Zręcińskiej usunąć tą strefę do pomiaru prędkości - wypadków to tam nie ma, droga dobra, tylko do miejskiej kasy by mniej wpływało, no ale tak łatwiej niż postawić fotoradar nawet przenośny tam gdzie naprawdę by się przydało, a nie na obrzeżach gdzie nie ma zagrożenia... :)

  Zgłoś nadużycie poluh piątek, 05, grudzień 2014 23:46 Link do komentarza
 • bee 03

  Popieram inicjatywę p. Niepokoja. Byłam świadkiem takiej zabawy na skrzyżowaniu Żółkiewskiego z Niepodległości. I nie było to w nocy, była może 20 i było to w lecie. Radar i patrole na każdym kroku i jeszcze monitoring wszędzie. Kibice w klatkach podczas meczów, pilnowani przez brygady policji, nawet konnej. Sorry, takie mamy czasy. Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Skutki bezstresowego wychowywania czy też braku jakiegokolwiek wychowania?

  Zgłoś nadużycie bee 03 piątek, 05, grudzień 2014 20:35 Link do komentarza
 • gajowy

  Pan komendant policji ma rację. wypadków nie ma to i problemu nie ma. Rajdy po Krośnie się zdarzają ale to głównie w godzinach nocnych. gdyby straż miejska chciała postać z radarkiem od północy do piątej rano zgodę pewnie by dostała. Ale tak naprawdę jeśli chodzi o piratów to mają oni respekt jedynie przed czarną vektrą pana komendanta. Wtedy kiedy zamontujecie sekundniki na obwodnicy to uwierzę, że chodzi Wam naprawdę o bezpieczeństwo. Ale jak ktoś wybudował sobie domek przy głównej drodze to niech teraz nie oczekuje ciszy i nie wymyśla durnych argumentów że fotoradar spowolni motocyklistów fotografując im szyby na kaskach.

  Zgłoś nadużycie gajowy piątek, 05, grudzień 2014 19:49 Link do komentarza
 • Łowca Emil II

  Jak nie wiecie "w jaki sposób Straż Miejska może czuwać nad bezpieczeństwem ruchu drogowego na ul. Korczyńskiej w Krośnie, jeżeli nie ma zgody na rejestrowanie prędkości przenośnym fotoradarem", to zapytajcie Prezydenta, to jemu podlega straż. Podpowiem, jak to takie trudne - niech łażą tam po przejściach i ulicy, zamiast zza krzaka czy kosza robić zdjęcia, które w żaden sposób bezpieczeństwa nie poprawiają, ale kasę trzepią. Jak strażnicy będą tamtędy łazić zamiast robić zdjęcia z ukrycia, to kierowcy sie będą ostrzegać i będzie ok., mogą też śmieci zbierać przy okazji i zawalidrogi usuwać.

  Zgłoś nadużycie Łowca Emil II piątek, 05, grudzień 2014 14:09 Link do komentarza
 • benek

  Mówisz ze obwodnica bedzie polem do popisu krosnienskich rajdowców?w sumie od czajkowskiego po wyszynskieog nie bedzie ich nic blokowac:D

  Zgłoś nadużycie benek piątek, 05, grudzień 2014 11:48 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?