Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

80% dofinansowania dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Rada Miasta Krosna podczas nadzwyczajnej sesji w dniu 10 grudnia podjęła uchwalę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasto Krosno na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

REKLAMA
Stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi rodzinny ogród działkowy lub rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Krosno mogą uzyskać jeden raz w roku budżetowym, z budżetu Gminy Miasto Krosno dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem - w stosunku do każdego prowadzonego Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, może być przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpłynąć na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do ROD. Dotacja w danym roku budżetowym może być udzielona w wysokości 80% poniesionych kosztów, w wysokości nie wyższej niż 15 000 zł brutto dla jednego ROD.

Dotacje przyznawane są tylko w tych latach budżetowych, w których środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Miasto Krosno.

Więcej na ten temat przeczytacie w uchwale nr XV/497/19 Rady Miasta Krosna z dnia 10 grudnia 2019 roku. Zobacz - tutaj.

red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj