Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

XVII sesja Rady Miasta Krosna [NA ŻYWO]

Dziś (piątek, 31 stycznia) odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Krosna. Początek o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro). Zobacz porządek obrad oraz relację na żywo.

REKLAMA


XVII Sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się 31 stycznia (piątek) o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta Krosna.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miasta Krosna od początku kadencji.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. uchwały budżetowej na 2020 r. (projekt Nr XVII/544/20),

5.2. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr XVII/545/20),

5.3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XVII/546/20),

5.4. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XVII/547/20),

5.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XVII/548/20),

5.6. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (projekt Nr XVII/549/20),

5.7. zapewnienia wspólnej obsługi prawnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XVII/550/20),

5.8. zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (projekt Nr XVII/551/20),

5.9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie" (projekt Nr XVII/552/20),

5.10. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

5.10.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XVI/553/19),

5.10.2. zamiany nieruchomości (projekt Nr XVI/554/19),

5.10.3. zamiany nieruchomości (projekt Nr XVI/555/19),

5.10.4. wyrażenia zgody na dzierżawę  na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XVI/556/19),

5.10.5. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XVI/557/19),

5.11. powołania zespołu opiniującego do przeprowadzenia dodatkowych wyborów kandydatów na ławników (projekt Nr XVI/558/19).

6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

red.

8 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj