Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Czy sesja Rady Miasta Krosna powinna się odbyć 27 marca?

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce - kolejnych zakazów i obostrzeń, 27 marca (piątek) zaplanowano XIX sesję Rady Miasta Krosna. Czy jest ona konieczna? Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Co, aż tak pilnego w stanie kryzysu przywołuje radnych do stołu? To uchwała dotycząca zmiany granic Krosna.

REKLAMAJak czytamy w uzasadnieniu uchwały nr XIX/585/20 rady miasta Krosna, podjęcie chwały jest niezbędne dla nadania dalszego biegu sprawie proponowanej zmiany granic, tj. złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

Przypominamy, że termin złożenia wniosku mija na koniec marca 2020 roku.

W programie znalazły się również inne punkty, w sprawach: gospodarki nieruchomościami, zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, czy zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Więcej w tym temacie możecie przeczytać tutaj: Gospodarka nieruchomościami na najbliższej sesji Rady Miasta

Jaka będzie frekwencja krośnieńskich radnych?
Zobaczymy już na najbliższej sesji, 27 marca. Obrady będziemy transmitować "na żywo" za pośrednictwem portalu KrosnoCity.pl. Tymczasem, jak poinformowała 25 marca Anna Bonczar, kierownik Biura Rady Miasta Krosna:

Odpowiadając na liczne Państwa zapytania dotyczące przeprowadzenia obrad XIX sesji RM Krosna uprzejmie informuję, iż sesja RM odbywać się będzie niemal w dotychczasowej formie. Niemniej jednak, zgodnie z wprowadzonymi wytycznymi, podjęte zostaną szczególne środki ostrożności polegające m.in. na zabezpieczeniu większych odległości pomiędzy siedzącymi, obecnymi radnymi. Dodatkowo zostanie wydzielone pomieszczenie dla ewentualnej publiczności, w którym obrady będzie można oglądać online.

Należy podkreślić, że 20 marca, przed godziną 13 otrzymaliśmy informację z krośnieńskiego magistratu, gdzie Zbigniew Kubit - przewodniczący Rady Miasta Krosna zapowiadał:

Jednocześnie informuję, iż w związku z zagrożeniem epidemicznym sesja Rady Miasta Krosna odbywa się bez udziału publiczności.


Ustawa o samorządzie gminnym / Rozdział 3. Władze gminy / Art. 20. Sesje rady gminy

Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

1c. (uchylony)

2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.

2a. (uchylony)

2b. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego, na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.

2ba. Pierwszą sesję rady gminy powstałej w wyniku połączenia gmin lub rady nowo utworzonej gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w terminie 7 dni po dniu ogłoszenia wyników wyborów do rady, a w przypadku, o którym mowa w art. 390a wybory w jednostce samorządowej po rozwiązaniu rady § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, na dzień przypadający w terminie 7 dni od dnia powstania gminy.

2c. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

3. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim.

4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

5. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

6. Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady gminy.

/mg/, red.

4 komentarzy

 • Kolejarz

  Patrząc na geriatryczność tego szanownego gremium, które razem ma pewnie z 1000 lat ! uważam, że robienie spotkań w dobie koronawirura jest najdelikatniej mówiąc mało mądre. No ale cóż, po pierwsze zobaczymy czy szanowni radni i panowie prezydenci przyjdą bo to wcale nie takie pewne. Pooglądamy

  Zgłoś nadużycie Kolejarz czwartek, 26, marzec 2020 18:17 Link do komentarza
 • Karolax

  Kasiu, i myślisz.... że co? Z resztą, wiem co myślisz...

  Zgłoś nadużycie Karolax czwartek, 26, marzec 2020 02:43 Link do komentarza
 • kasia K.

  Jak patrzę na to zdjęcie...
  Dobrze,że Matka z dzieciątkiem czuwa.

  Zgłoś nadużycie kasia K. czwartek, 26, marzec 2020 01:25 Link do komentarza
 • rodaczek brodaczek

  O proszę... a to radni radcy... :) No to do dzieła. Rękawiczki, maseczki... Będziemy Was oglądać online :) Ciekawe, ciekawe :D heheh ehehehe he he eh eh ehe he.

  Zgłoś nadużycie rodaczek brodaczek czwartek, 26, marzec 2020 00:16 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj