Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

500 zł miesięcznie dla osoby niepełnosprawnej

500 zł miesięcznie dla osoby niepełnosprawnej Fot. Freepik

Krosno przystępuje do realizacji programu PEFRON, który przewiduje udzielanie pomocy w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od 9 marca do 4 września 2020 r., możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

REKLAMAPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu i sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Wysokość pomocy wnosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, przy czym okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy wskazanym we wniosku o przyznanie świadczenia musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnoprawnych zamieszkałych na terenie miasta Krosna, które są:

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,

6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Świadczenie nie przysługuje osobom, które pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w ramach tarczy antykryzysowej (Art. 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi). Świadczenie nie przysługuje również niepełnosprawnym dzieciom do 18 roku życia uczęszczającym do Ośrodka Rehabiliatcyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Opiekunowie lub rodzice tych dzieci mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego o którym mowa w wyżej wymienionej ustawie.

Wnioski można składać do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl oraz w formie papierowej w krośnieńskim urzędzie przy ul. Lwowska 28a. Formularze wniosków są dostępne na stronie www.pfron.org.pl.

(rdn), (umk)
Biznes: zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj